Sebastian
Autor: - Sebastian -
Iloœœść artykułów: œ9
Kategorie: œCiekawostki, Prawo, Zioła,

Interpretacja prawa oraz pisanie o jego kruczkach pod kątem medycznym, to coś czym zajmuje się na stronie. W skrócie: fachowa interpretacja tego co dzieje się w polskim prawie oraz tematach powiązanych.

Wpisy tego autora

image

Czym jest transplantacja i jak wygląda w Polsce?

Proces transplantacji stanowi nic innego, jak przeszczepienie różnego rodzaju narządów czy tkanek. Zostają one pobrane od dawcy na rzecz danego biorcy. Co istotne, nie wszystkie narządy muszą tuż po pobraniu, zostać przeszczepione od razu konkretnemu biorcy. Transplantologia dopuszcza, również i takie narządy, które mogą zostać pobrane oraz umieszczone, przechowywane w stosownych bankach. [adsense] W przypadku […]

zobacz więcej

image

Czym są ziołowe narkotyki?

Choć może brzmieć to dość niewiarygodnie, w Polsce coraz częściej mamy do czynienia z legalną narkomanią. Nie oznacza to oczywiście zmiany prawa w Polsce i zezwolenia na stosowanie używek, w postaci chociażby narkotyków. Przeciwnie, prawo jak pokazuje praktyka, nie jest do końca „szczelne”, co jedynie umożliwia swobodne upajanie się używkami przez wielu ich amatorów. Jakie […]

zobacz więcej

image

Czy każdemu należy się refundacja?

Według polskiego prawa, refundacją jak i innymi kwestiami medycznymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia. W przypadku refundacji leków, kluczowym jego zadaniem jest zapewnienie szerokiej ich dostępności dla społeczeństwa. Refundacja jest procesem, który niejako ma za zadanie łagodzić wysokość wszelkich, ponoszonych przez pacjentów kosztów, prowadząc tym samym do minimalizacji obciążeń finansowych z ich strony. Istnieje szereg lekarstw […]

zobacz więcej

image

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Aborcja współcześnie stanowi temat, który wzbudza nieustanne kontrowersje. Biorąc pod uwagę względy medyczne oraz dobro kobiet, które bezpośrednio dotknięte są owym zagadnieniem, trudno nie zgodzić się z faktem, iż jest to proces budzący wiele sprzecznych poglądów. W Polsce, proces aborcji jest zabroniony z wyjątkami, które określił ustawodawca w stosownych przepisach prawnych. Podstawa prawna aborcji w […]

zobacz więcej

image

Jak to jest z obowiązkiem szczepień?

Obecnie coraz częściej, poruszany jest temat szczepienia dzieci. Mimo, iż dla wielu osób jest to kwestia, która wydaje się nie stanowić większego problemu, to wśród rodziców dzieci, ich zwolenników znajdują się również i ci, którzy podchodzą do tego rodzaju standardów medycznych, co najmniej sceptycznie. Ruch ten wydaje się rozwijać i zyskuje coraz większe gro osób, […]

zobacz więcej

image

Czym jest eWUŚ?

eWUŚ to system, który umożliwia znacznie szybszą oraz łatwiejszą, niż miało to miejsce drogą tradycyjną, weryfikację prawa do określonego rodzaju świadczeń medycznych. Mowa tu oczywiście o świadczeniach medycznych, które są finansowane ze wspólnych środków publicznych. System ten opracowany został w taki sposób, iż wszelkie dane dotyczące danego pacjenta, są dostarczane z takich źródeł jak choćby […]

zobacz więcej

image

Do czego potrzebne jest skierowanie lekarskie?

Obecne prawo normujące wszelkiego typu świadczenia medyczne, określa jasno i precyzyjnie zarówno ich formę jak i miejsce wykonywania takowych na rzecz pacjentów. Kwestię do rozpatrzenia stanowi samo skierowanie oraz udzielana na jego podstawie usługa medyczna –  prawo pacjenta oraz obowiązki nałożone na placówki medyczne. [adsense] Skierowanie a realizacja świadczenia Skierowanie stanowi dokument na podstawie, którego […]

zobacz więcej

image

Na czym polega tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska – podstawa prawna Według prawa istota tajemnicy lekarskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz odrębnych i powiązanych ze sobą artykułów kodeksu etyki lekarskiej. Choć przepisy te są […]

zobacz więcej

image

Czy reklama farmaceutyków służy klientom?

Pisząc o reklamie leków oraz je przydatności, warto na wstępie zainteresować się źródłem, które w sposób jasny i precyzyjny określa warunki na jakich możliwe jest stosowanie różnego rodzaju reklam produktów o charakterze medycznym. Owe źródło w prawie to ustawa z dnia 6 września 2001 roku o prawie farmaceutycznym. Ustawa ta normuje w zasadniczy sposób kwestie, […]

zobacz więcej