Nerwica natręctw, zwana również zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, jest schorzeniem, z którym zmaga się współcześnie duża część społeczeństwa. Osoba, u której zdiagnozowano ten rodzaj nerwicy, odczuwa wewnętrzny przymus wykonywania określonych czynności bądź też myślenia wyłącznie na jeden temat. W efekcie czego, choroba w sposób znaczący utrudnia normalne funkcjonowanie i istotnie obniża komfort życia, co wynika z braku możliwości skupienia oraz efektywnego wykonywania codziennych czynności.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

W nerwicy natręctw wyróżnia się dwa zasadnicze symptomy. Są to:

  • obsesje, czyli natrętne myśli, których chory nie potrafi przestać analizować oraz których nie jest w stanie wyprzeć racjonalnymi przesłankami. Mają one najczęściej charakter bardzo emocjonalny i dotyczą przede wszystkim możliwości skrzywdzenia bądź zabicia kogoś bliskiego. Nierzadko też mają związek z obawą przed ewentualnymi skutkami jakiegoś niedopatrzenia np. niezamknięcia drzwi czy niewyłączenia żelazka. Obsesje mogą być również na punkcie swojego wyglądu czy przesadnej czystości.
  • kompulsje są z kolei następstwem obsesyjnych myśli. Chory czuje się zmuszony do wykonywania pewnych działań. Przykładem kompulsji może być uczucie konieczności notorycznego mycia rąk czy też ciągłe sprawdzanie czy woda w kranie jest zakręcona. Są to więc swego rodzaju nieustannie powtarzane rytuały, które w konkretnych przypadkach choroby mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy.

Nasilenie obsesji i kompulsji jest zróżnicowane, w zależności od stopnia zaawansowania nerwicy natręctw. W niektórych przypadkach, objawy pojawiają się wyłącznie okresowo i po pewnym czasie zupełnie znikają. Z kolei w innych, nerwica przybiera formę niemalże absurdalną, gdzie chory co chwile odczuwa konieczność sprawdzania czy powtarzania wykonanej już czynności, w efekcie czego niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Świadomość swojej choroby

Typowym w przypadku nerwicy natręctw jest fakt, iż chorzy, u których zdiagnozowano chorobę, są w pełni świadomi sowich obsesji i kompulsji. Co więcej, mają do nich bardzo negatywny stosunek, jednak mimo wszystko nie potrafią sobie sami z nimi poradzić.

Typowym w przypadku nerwicy natręctw jest fakt, iż chorzy, u których zdiagnozowano chorobę, są w pełni świadomi sowich obsesji i kompulsji

Typowe w przypadku nerwicy natręctw jest to, że chorzy, u których zdiagnozowano chorobę, są w pełni świadomi sowich obsesji i kompulsji

Osoba cierpiąca na nerwice natręctw często usilnie pragnie zatrzymać pojawiające się paranoiczne myśli, jednak ciągłe poszukiwanie skutecznej metody w walce ze schorzeniem sprawia jedynie, iż chory w pełni koncentruje się na swoich objawach, przez co natręctwa rosną w siłę.

Przyczyny powstawania nerwicy natręctw

Za główny powód powstawania zaburzeń o charakterze obsesyjno-kompulsywnym uważa się lęk. Lęk, który dotyczy głównie sytuacji, w których konkretna osoba odczuwa dyskomfort. Wtedy też, uwaga osoby chorej skupia się w całości na myśleniu o sposobach, dzięki którym można uniknąć zaistnienia danej sytuacji, co w niedługiej perspektywie staje się obsesją, a chory nie może skupić uwagi na niczym innym. Paradoksalnie, poziom lęku również wzrasta, a sposób myślenia staje schematyczny i męczący. Dlatego też, ważne, aby osoba, która zauważa u siebie podobne stany była tego świadoma i potrafiła się z nimi skonfrontować.

Leczenie nerwicy natręctw

W leczeniu nerwicy natręctw najważniejszą rolę odgrywa psychoterapia, w ramach której pacjent uczy się jak zaakceptować swoje myśli oraz poznaje metody jak nie myśleć o swoich obsesjach i kompulsjach. Istotą jest tu znalezienie alternatywnych czynności, które odciągną uwagę chorego od jego natręctw. Psychoterapeuta ma za zadanie nauczyć chorego jak akceptować i kontrolować swoje myśli. Zasadniczym celem psychoterapii jest wyrobienie pozytywnych schematów myślenia, dzięki którym możliwe będzie wyparcie absurdalnych obsesji. Należy podkreślić, iż leczenie obsesyjnego myślenia wymaga ogromnej wytrwałości i siły woli chorego i nierzadko jest procesem długotrwałym.

W leczeniu nerwicy natręctw najważniejszą rolę odgrywa psychoterapia, w ramach której pacjent uczy się jak zaakceptować swoje myśli oraz poznaje metody jak nie myśleć o swoich obsesjach i kompulsjach

W leczeniu nerwicy natręctw najważniejszą rolę odgrywa psychoterapia, w ramach której pacjent uczy się jak zaakceptować swoje myśli oraz poznaje metody jak nie myśleć o swoich obsesjach i kompulsjach

Zasadniczym problem w leczeniu nerwicy natręctw jest brak zrozumienia specyfiki tego schorzenia przez społeczeństwo. Osoby chore, w kontaktach towarzyskich, sprawiają bowiem wrażenie osób, które nie skupiają się na swoim rozmówcy i wydają się myśleć zupełnie o czymś innym. W efekcie czego, rozmówca może mieć poczucie bycia ignorowanym i niesłuchanym. Należy podkreślić, iż obsesje mogą dotyczyć również ciągłego analizowania ewentualnej reakcji odbiorców na konkretne słowa i zachowanie osoby chorej.

Aktywność fizyczna w leczeniu nerwicy natręctw

Uważa się, iż nie bez znaczenia w leczeniu nerwicy natręctw jest odpowiedni rodzaj aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna zmusza chorego do fizycznego wysiłku, który wprowadza jego umysł w stan relaksu i ogranicza obsesyjne myślenie przez zmniejszenie poziomu napięcia emocjonalnego.

Aktywność fizyczna zmusza chorego do fizycznego wysiłku, który wprowadza jego umysł w stan relaksu i ogranicza obsesyjne myślenie przez zmniejszenie poziomu napięcia emocjonalnego

Aktywność fizyczna zmusza chorego do fizycznego wysiłku, który wprowadza jego umysł w stan relaksu i ogranicza obsesyjne myślenie przez zmniejszenie poziomu napięcia emocjonalnego

W przypadku nerwicy natręctw zaleca się przede wszystkim następujące formy treningu:

  • joga

Korzystny wpływ jogi w leczeniu nerwicy natręctw wynika głównie z konieczności ogromnego skupienia na każdym ćwiczeniu. W efekcie, chory uczy się panować nad swoimi emocjami, myślami oraz reakcjami organizmu. Joga pomaga mu więc w kontroli nad swoim ciałem, co z kolei ułatwia osiągnięcie stanu odprężenia i relaksu. Dlatego też nastrój chorego poprawia się i zmniejsza się poziom psychicznego napięcia.

  • pilates

Ta forma aktywności fizycznej skupia się na wzmacnianiu poszczególnych partii mięśni bez ich zbytniego przeciążenia. W efekcie regularnych ćwiczeń, chory rozluźnia towarzyszące schorzeniu napięcie i wzmacnia swój organizm, a także znacząco zmniejsza poziom odczuwanego stresu. Jest to więc forma aktywności fizycznej korzystnie wpływająca na zarówno ciało, jak i umysł chorego.

  • taniec

Korzystny wpływa tańca w leczeniu choroby jest wynikiem niezbędnego w treningach zaangażowania, które umożliwia efektywną pracę nad swoim obsesjami. Taniec pozwala osobie chorej poczuć się lepiej i pozbyć się wewnętrznego napięcia. Niezwykle korzystny wpływ ma również muzyka, jaka towarzyszy treningom. W sposób kojący oddziałuje ona na samopoczucie chorego oraz skutecznie motywuje go do działania. Co więcej, poprzez uczestnictwo w kursie tanecznym, chory ma możliwość powrotu do aktywnego życia społecznego.

Powyższe formy aktywności fizycznej są zalecane w skutecznym leczeniu nerwicy natręctw. Ważne jednak, aby osoba chora sama wybrała rodzaj treningu i aby był on dla niej przyjemnością, a nie przymusem. Tylko wtedy trening będzie miał korzystny wpływa nie tylko na ciało chorego, ale i na stan jego umysłu.

Co to jest nerwica natręctw?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (3)