W literaturze można spotkać wiele rodzajów miłości oraz jej odmian. Powszechnie panuje przekonanie, że miłość partnerska dotyczy wyłącznie dwojga ludzi, którzy darzą siebie szacunkiem, troską i zaufaniem, będąc w związku monogamicznym. Jak się jednak okazuje nie zawsze tak musi być. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się związki niemonogamiczne, a trend ten szczególnie jest widoczny na Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Definicja poliamorii

Poliamoria to określenie związku nienomogamicznego, który tworzony jest przez więcej niż dwie osoby. Nie należy jednak mylić poliamorii z poligamią czy swingingiem.

Termin poliamoria powstał z połączenia greckiego przedrostka „Poli” z łacińskim słowem „Amor”. Dosłownie wyraz ten oznacza wielomiłość, jednak ta forma związku jest nieco bardziej skomplikowana niż wskazuje nazewnictwo. Jak donoszą badacze termin poliamoria wszedł do powszechnego użytku dzięki parze amerykańskich badaczy Morning Glory i Oberon Zellowe  w latach osiemdziesiątych, choć samo zjawisko istniało dużo wcześniej.

Charakterystyka poliamorii

W poliamorii kładzie się duży nacisk na szczerość, dobrowolny wybór oraz otwartość między partnerami. Związek z kilkoma osobami w jednoczesnym czasie jest jawny. Strony zaangażowane w poliamoryczną relację dobrowolnie akceptują fakt pozostawiona w związku z kilkoma osobami równocześnie. Warto zauważyć, że w polimorii akceptuje się zarówno związki seksualne, jak i zaistnienie więzi emocjonalnych między partnerami.

Z przedstawionej charakterystyki wynika, że poliamoria jest fenomenem, którego trudno uświadczyć w obrębie gatunku ludzkiego, dlatego że pomiędzy osobami zaangażowanymi w niemonogamistyczny związek nie dochodzi do konfliktów, a jeśli nawet to nie jest ich przyczyną bynajmniej zazdrość o partnera. Co ciekawe tworzone przez osoby poliamoryczne więzi wcale nie muszą być wspólne, każdy z partnerów może tkwić w osobnym związku.

Strony zaangażowane w poliamoryczną relację dobrowolnie akceptują fakt pozostawiona w związku z kilkoma osobami równocześnie

Strony zaangażowane w poliamoryczną relację dobrowolnie akceptują fakt pozostawiona w związku z kilkoma osobami równocześnie

Warto wspomnieć, że w niektórych opracowaniach naukowych można spotkać się z terminem osoby poliamorycznej oraz z polifobią. Terminy te stanowią dwa przeciwstawne poglądy na temat poliamorii. Polofobia najprościej rzecz ujmując to lęk przed osobami, które żyją w związkach niemonogamistycznych, zaś osoby poliamoryczne akceptują i wyrażają otwartą postawę wobec tego typu związków. Warto zaznaczyć, że poliamoria nie jest związana z jakąkolwiek religią czy określonym światopoglądem.

Poliamoria to nowe zjawisko w Polsce, które wypłynęło na wierzch przy okazji rozmów o legalizacji związków partnerskich. Samo zjawisko jest dalej mało znane, choć polscy zwolennicy poliamorii skupiają się na forach społecznościowych. Trudno orzec, jakie będą psychologiczne skutki tego zjawiskach dla osób będących w związkach poliamorycznych oraz czy za kilka lat nie będą dla nas czymś naturalnym. Należy również rozważyć negatywny scenariusz, kiedy to niektóre jednostki mogą realizować swoje nieetyczne cele pod przykrywką poliamorii.

Co to jest poliamoria?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (3)