Czerniak jest jednym z najgroźniejszych i równocześnie najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych skóry ze względu na obserwowany od kilkudziesięciu lat ogólnoświatowy dynamiczny wzrost zachorowalności. Statystyki wskazują, że tylko jego wczesne wykrycie i usunięcie chirurgiczne w całości daje szansę na wyleczenie nawet 80% chorych. Niezwykle istotne jest zatem szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego złośliwego nowotworu, który wyjątkowo łatwo dostrzec, ponieważ zazwyczaj rozwija się na skórze.

Niestety, każdego roku w Polsce u wielu chorych czerniak nadal wykrywany jest zbyt późno, co znacząco zmniejsza szansę wyleczenia. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej skuteczność leczenia tego nowotworu sięga 80%, zaś w Polsce zaledwie 60%. Niesamowity wynik udaje uzyskać się w Niemczech i USA, gdzie wyleczonych z tej choroby jest aż 90% chorych.

Według danych portalu www.wykryjraka.com.pl obecnie czerniak odpowiada za 75% zgonów z powodu złośliwych nowotworów skóry. Badania pokazują, że zachorowalność wykazuje znaczne różnice geograficzne. Najwyższe współczynniki zachorowalności na czerniaka obserwuje się wśród ludności napływowej Australii i Ameryki Północnej oraz w Europie. Polska należy do krajów o średnioniskiej zachorowalności na ten nowotwór.

Szacuje się, że liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Co roku odnotowuje się około 3000 nowych przypadków, co stanowi istotny problem współczesnej onkologii i dermatologii. Trudno wskazać jednoznacznie przyczynę tego faktu, ponieważ czerniak jest chorobą, która może rozwinąć się pod wpływem różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Finansowanie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

unia


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)