Szczególnie dzieci są podatne na różnego rodzaju uzależnienia, dlatego bardzo ważna jest szybka reakcja ze strony najbliższego otoczenia, w przypadku podejrzenia zażywania substancji psychoaktywnych.

 

Definicja uzależnienia

W naukach humanistycznych oraz medycynie istnieje kilka definicji uzależnienia. Twórca wyuczonej teorii bezradności – Martin Seligman – definiuje uzależnienie od środków psychoaktywnych jako regularne zażywanie substancji, które prowadzą do zmiany zachowania. Zdaniem Marka D. Griffitsa, aby mogła być mowa o uzależnieniu należy stwierdzić występowanie następujących symptomów:

  • lekceważenia innych potrzeb na rzec aktywności zażywania substancji psychoaktywnych,
  • wystąpienia objawów abstynencyjnych po odstawieniu szkodliwej substancji,
  • nasilenia konfliktów interpersonalnych,
  • stopniowo podważający się próg tolerancji,
  • nieskuteczne próby zerwania z nałogiem.

Rodzaje uzależnień

Uzależnienie może być: fizjologiczne, psychologiczne oraz społeczne. Charakterystycznym objawem uzależnienia fizjologicznego jest wystąpienie syndromu odstawienia. Dzieje się tak, dlatego że substancja psychoaktywna staje się ogniwem w procesie metabolicznym człowieka. Aspekt psychologiczny objawia się silnym pragnieniem zażywania środka psychoaktywnego, nad którym człowiek nie potrafi zapanować. W sytuacji, kiedy osoba uzależniona ma utrudniony dostęp do substancji stymulującej mózg mogą pojawić się stany depresyjne oraz wystąpić silne reakcje lękowe. Uzależnienie społeczne obejmuje dążenie do akceptacji osób wyznających podobne wartości. Z tym, że światopogląd wyznawany przez daną zbiorowość nie jest uznawany przez żadną z istniejących kultur. Równie często obok uzależnienia fizjologicznego, psychologicznego oraz społecznego wymienia się aspekt duchowy. Dotyczy on w skrajnych przypadkach przewartościowania osobistej hierarchii wartości przez osobę uzależnioną, kiedy to środek uzależniający stawiany jest przez nią na pierwszym miejscu.

Narkotyki stają się najważniejszą wartością w życiu osoby uzależnionej

Narkotyki stają się najważniejszą wartością w życiu osoby uzależnionej

Klasyfikacja ze względu na rodzaj środków uzależniających:

  • uzależnienie od środków psychoaktywnych, w tym: alkohol oraz narkotyki,
  • uzależnienie od czynności, w tym: hazard, pracoholizm, uzależnienie od Internetu i inne,
  • uzależnienie od ludzi i innych grup społecznych.

Rozpowszechnienie narkotyków

Z badań przeprowadzanych w szkołach wynika, że co czwarty z polskich uczniów miał kontakt z narkotykami. Najwyższy odsetek odnotowano wśród uczniów szkół zawodowych, zaś najniższy w liceach. Uczniowie szkół średnich przyznają się najczęściej do palenia marihuany i haszyszu, jednak aktualnie  największy problem mogą stanowić tzw. dopalacze.

Uczniowie szkół średnich przyznają się najczęściej do palenia marihuany

Uczniowie szkół średnich przyznają się najczęściej do palenia marihuany

Oznaki uzależnienia

W zależności od rodzaju zażywanego narkotyki mogą wystąpić różne objawy świadczące o uzależnieniu. Charakterystycznym objawem jest zmiana zachowania oraz labilność emocjonalna. Wzrost aktywności, niepodatność na zmęczenie oraz brak apetytu może świadczyć o zażywaniu środków pobudzających, w tym: kokainy, nikotyny, amfetaminy czy roślin takich jak: wilcza jagoda, chrzan oraz lubczyk. Niepokojącym objawem, który powinien wzbudzić czujność wśród bliskich są rozszerzone źrenice, które nie reagują na światło. Odwrotnie jest w przypadku środków tłumiący, takich jak: alkohol, tabletek uspokajających czy usypiających, które powodują zwężenie źrenic.

Czy moje dziecko zażywa narkotyki?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)