Lekarze uważają, że stan zdrowia w znacznym stopniu zależy od zachowania oraz stylu życia człowieka. Obecnie przypisują się również duże znaczenie w procesie zdrowienia osobowościowym czynnikom (np. optymizmowi). Czy słusznie?

 

Co to jest zdrowie?

Istnieje wiele potocznych i naukowych koncepcji zdrowia. W kolokwialnym ujęciu zdrowie definiowanie jest jako brak choroby. Najnowsza definicja WHO jest nieco bardziej dokładniejsza i określa zdrowie jako „potencjał służący codziennemu życiu, na który składają się zasoby osobiste, społeczne i zdolności fizyczne”.

Minister zdrowia i opieki społecznej Kanady – Marc Lalonde – uważał, że odpowiedni styl życia to połowa sukcesu w zachowaniu dobrego samopoczucia. Na stan zdrowia człowieka wg Lalonde wpływa również: środowisko, czynniki genetyczne oraz dostępność opieki medycznej.

Warto wspomnieć, że w latach ’70 ubiegłego wieku powstała nowa dyscyplina nauki jaką jest psychologia zdrowa. Jeden z jej działów koncentruje się psychologicznych uwarunkowaniach zdrowia, w tym zasobach zdrowotnych człowieka.

Kim jest optymista?

Ludzie mają różne wyobrażenia na temat optymizmu, które nie zawsze ze sobą zgodne. Psychologowie uważają, że optymistę można rozpoznać po pozytywnych przekonaniach na temat przyszłości. Przeciwieństwem optymisty jest pesymista, czyli osoba, która widzi wszystko w czarnych barwach.

Ponadto optymizm nierozerwalnie jest związany z wpływem oczekiwań na motywację człowieka. Udowodnione, że osoby, które cechuje wewnętrzne poczucie kontroli rzadziej chorują oraz szybciej przebiega u nich rekonwalescencja. Dzieję się tak, dlatego że osoby te są przekonane o skuteczności swoich działań, a więc mają również większą motywację do podjęcia odpowiednich działań.

Optymista zawsze widzi szklankę do połowy pełną

Optymista zawsze widzi szklankę do połowy pełną

Optymistę cechuję:

  • wiara we własną skuteczność,
  • pozytywne myślenie o przyszłości,
  • brak pesymistycznych myśli,
  • akceptacja rzeczy niezależnych.

Optymizm a zdrowie

Wielu badaczy próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywne usposobienie optymistów daje im korzyści fizyczne. W jednych z badań udowodniono pośredni wpływ optymizmu na zdrowie u pacjentów, u których przeprowadzono przezskórną śródnaczyniową angioplastykę wieńcową. W tym wypadku, u osób z optymistycznym nastawieniem do życia stwierdzono mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ataku serca lub zgonu na skutek choroby wieńcowej niż u pesymistów. Nawet kobiety o pozytywnym usposobieniu lepiej znoszą ciążę i akcję porodową niż ich pesymistyczne koleżanki.  Matki doświadczające intensywnego stresu podczas ciąży wcześniej rozpoczynają akcję porodową, przez co ich dzieci są bardziej podatne na wystąpienie problemów zdrowotnych, na skutek mniejszej wagi ciała noworodka. Ponadto udowodniono, że optymiści nie tylko żyją dłużej, ale mają również niższe ciśnienie krwi. Osoby patrzące na świat przez tzw. różowe okulary są bardziej odporne na stres, a tym samym rzadziej cierpią na depresję.

Wynika z tego jednoznacznie, że jednym ze sposobów na długowieczność może być pozytywne nastawienie do świata i ludzi. Warto również utrzymywać głębokie relacje interpersonalne, które stanowią niezbędną sieć wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Czy optymizm wpływa na zdrowie?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (1)