Czy zgodne z prawem jest aby na stacji pogotowia ratunkowego ratownicy mieli wyrobione pieczątki i wystawiali skierowania do szpitala? Czy nie następuje tu przekroczenie uprawnień z art. 231 Kodeksu karnego?

W opisanej w pytaniu sytuacji faktycznej, o ile ratownik nie jest lekarzem nie może wypisywać skierowań do szpitala. W opisanej sytuacji nie doszło do przekroczenia uprawnień art. 231 Kodeksu karnego, gdyż nie znajduje on w tej sytuacji zastosowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż uprawnionym do wystawienia skierowania do szpitala jest lekarz.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – dalej jako: u.p.r.m. zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. W katalogu czynności podejmowanych przez ratownika medycznego (art. 11 u.p.r.m.) w ogóle nie mieści się wypisywanie skierowań do szpitala.

Reasumując jeżeli opisana w pytaniu sytuacja sprowadza się do wystawiania skierowań do szpitala przez ratownika medycznego – osoby niebędącej lekarzem – to jednoznacznie należy stwierdzić, że nie jest ta osoba uprawnioną do wystawiania skierowań do szpitala.

Podkreślić także należy, że zgodnie z art. 33 ust. 2 u.p.r.m. w razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Wspomniany w pytaniu art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w opisanym przypadku w ogóle nie ma zastosowania. Przestępstwo opisane w przepisie art. 231 Kodeksu karnego jest przestępstwem indywidualnym. Jego sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny. „Lekarze (…) którzy zatrudnieni są w ośrodkach zdrowia, przychodniach, szpitalach (…) z samego tytułu zatrudnienia jako lekarze nie są pracownikami administracyjnymi, a więc nie mogą być uznani za funkcjonariuszy publicznych (…) Lekarz zatrudniony w publicznej służbie zdrowia może być uznany za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego jedynie wówczas, gdy swój zawód łączy z funkcjami o charakterze administracyjnym” – [w:] A. Wąsek Kodeks Karny komentarz Oktawia Górniok i inni, Gdańsk 2005, str. 851, t. 1.

Źródło

Udostępnione poprzez portal www.zdrowie.abc.com.pl.

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)

Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy, został ostatnio zaktualizowany przez  wiking999 10 miesięcy, 2 tygodni temu.

Komentarze (6)
 • Autor
  Post
 • RedakcjaRedakcja #6001 Reply

  Czy zgodne z prawem jest aby na stacji pogotowia ratunkowego ratownicy mieli wyrobione pieczątki i wystawiali skierowania do szpitala? Czy nie następu
  [Czytaj całość: Czy ratownik medyczny może wydawać skierowania na badania?]


 • Ida
  Ida #6175 Reply

  Moim zdaniem w razie konieczności powinno być to jak najbardziej dozwolone. Skoro zespół ratownictwa medycznego podejmuje się medycznych czynności ratunkowych w warunkach poza szpitalnych, to dlaczego zabraniać im możliwości wydawania skierowań? Wydaje mi się to nielogiczne.


 • Jarek
  Jarek #6266 Reply

  Masz rację, to nielogiczne. Według mnie kompetencje ratownika medycznego należy jak najbardziej poszerzyć. To właśnie od nich bardzo często zależy nasze życie bezpośrednio po wypadku, lub po jakimkolwiek ataku serca. Niestety dzisiaj w Polsce i nie tylko ratownik medyczny, to osoba, która ma tylko podtrzymać życie poszkodowanego lub chorego i dowieść go do szpitala. Jest to zawód niedoceniany.


 • Kacper
  Kacper #6545 Reply

  Jestem przeciwnikiem przyzwalania ratownikom medycznym na zlecanie badań. Myślę, że lekarz, który odbył 6 letnie studia medyczne i bardzo często 6 letnią specjalizację wie lepiej, jakie badania zlecić od ratownika, który jest po 3 letnich studiach z zakresu ratownictwa medycznego. Ja mam osobiście wielki szacunek do pracy ratownika, ale jakoś nie mam przekonania do tego, aby udzielać im, tego przywileju.


 • Halina
  Halina #7153 Reply

  Dokładnie Kacper, pewne kompetencje i obowiązki powinny zostać u lekarzy. Ale artykuł jest bardzo merytoryczny i przydatny.


 • Pancia
  Pancia #8317 Reply

  Po przeczytaniu tego porządnego artykułu sama zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak to powinno wyglądać. Doszłam do wniosku, że zgadzam się z P. Halina i P. Kacprem to nie należy się ratownikom. Oni udzielają pierwszej pomocy, a wszelkie późniejsze skierowania na badania mogą być kierowane przez lekarza, który go przyjmuje, bo on go już zna i przebieg jego choroby.


 • wiking999
  wiking999 #9925 Reply

  Myślę, że kompetencje ratownika medycznego należy zwiększyć. To od nich zależy nasze życie i zdrowie bezpośrednio tuż po wypadku, lub po ataku serca. Niestety obecnie w Polsce i nie tylko ratownik medyczny, to ktoś, kto ma tylko podtrzymać życie poszkodowanego lub chorego.

Odpowiedz na: Czy ratownik medyczny może wydawać skierowania na badania?
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">