Pisząc o reklamie leków oraz je przydatności, warto na wstępie zainteresować się źródłem, które w sposób jasny i precyzyjny określa warunki na jakich możliwe jest stosowanie różnego rodzaju reklam produktów o charakterze medycznym. Owe źródło w prawie to ustawa z dnia 6 września 2001 roku o prawie farmaceutycznym.

Ustawa ta normuje w zasadniczy sposób kwestie, jak choćby wszelkiego rodzaju zasady oraz warunki, na jakich leki są dopuszczalne do sprzedaży, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich jakości, warunków bezpieczeństwa oraz ich skuteczności. Uzasadnia również sprawy związane z produkcją leków, reklamy, w tym również zasady jakie dotyczą w tej kwestii aptek, hurtowni farmaceutycznych.

Pisząc o warunkach, na jakich dopuszczana jest możliwość reklam medykamentów, należy wspomnieć o istotnym źródle jakim jest niewątpliwie dodatkowy dokument, a mianowicie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wydane zostało dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Lekarstwa stanowią specyficzny rodzaj produktu, który kierowany jest do wiadomości publicznej.

Lekarstwa stanowią specyficzny rodzaj produktu, który kierowany jest do wiadomości publicznej.

Rozporządzenie to normuje, takie obszary jak choćby warunki oraz szereg form reklamy produktów leczniczych. Zasady te obejmują zarówno leki przeznaczone dla ludzi oraz dla zwierząt. Owe dokumenty precyzują również, formę przekazywania reklamy do publicznej wiadomości, jak również jak powinna wyglądać stosowna dokumentacja, która dotyczyć ma próbek stanowiących formę reklamy.

Jakie są dopuszczalne formy reklamy lekarstw?

Lekarstwa stanowią specyficzny rodzaj produktu, który kierowany jest do wiadomości publicznej. Mając na uwadze istotność owego produktu oraz dobro klienta, należy zaznaczyć jakie formy reklam dopuszczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Formy jakie są dopuszczane to:

  • reklama audiowizualna;
  • reklama dźwiękowa;
  • reklama wizualna.

Istotne jest, aby jedna reklama prezentowała tylko jeden rodzaj produktu medycznego. To na co warto zwrócić również uwagę stanowi fakt, iż reklama, która widoczna jest w aptekach, nie może przeszkadzać w prowadzeniu działalności owej placówki.

Co jest ważne z punktu klienta?

Reklama, która kierowana jest do potencjalnego klienta, zgodnie z prawem powinna zawierać całość najistotniejszych informacji, mówiących o specyfice lekarstwa. Informacje, o których mowa powinny dotyczyć, przede wszystkim takich zagadnień jak:

  • nazwę produktu;
  • nazwę substancji czynnej, która została zastosowana w produkcie;
  • wielkość dawki owej substancji czynnej;
  • stężenie substancji.

Regulacje, które dotyczą wszelkich form reklamy leków, mają na celu przede wszystkim dostarczenie informacji potencjalnemu klientowi. Ich zadaniem jest również dbanie, aby reklamy te były rzetelne i nieprzekłamane. Nie jest możliwe, by przedstawiały one mylne informacje o przykładowo substancji czynnej leku, wprowadzając tym samym kupującego w błąd.

Źródła

  1. http://www.mz.gov.pl
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o prawie farmaceutyczny
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)