Chłoniak to choroba nowotworowa układu chłonnego o charakterze złośliwym w mniejszej lub większej sile. Nie jest rakiem, jednak nieleczony może prowadzić do śmierci. Wykrycie wczesnego stadium umożliwia całkowite wyleczenie. Przez nowotwór rozumiemy każdą patologiczną zmianę rozrostową w organizmie, natomiast rak jest podtypem nowotworu, najczęściej występuje u dorosłych i polega na nadmiernym namnażaniu się komórek nabłonka (np. rak płuc to namnażanie się komórek nabłonka w płucach). U dzieci natomiast najczęściej występującym nowotworem jest białaczka (zaburzenia z nadmiaru krwinek białych w szpiku kostnym). Białaczka i chłoniak mają wiele cech wspólnych, takich jak przyczyny i przebieg.

Chłoniak jest niekontrolowanym rozrostem białych krwinek (limfocytów B, T i NK). Rozrost zachodzi w układzie chłonnym, a więc w węzłach chłonnych i w śledzionie, czasem w szpiku i wątrobie. Stąd niekiedy diagnozuje się zespół „białaczka-chłoniak”. Czasami rozróżnienie tych 2 schorzeń jest na tyle trudne, że o diagnozie decyduje miejsce pierwszych, pierwotnych zaburzeń z namnażaniem (szpik lub układ chłonny).

Rodzaje chłoniaków

Występuje ok. 70 rodzajów chłoniaków, a wśród nich rozróżniamy 2 grupy: chłoniaki ziarnicze i chłoniaki nieziarnicze.

Chłoniak ziarniczy to tzw. choroba Hodgkina („ziarnica złośliwa”, rokowania są dobre, z choroby w dobrym zdrowiu wychodzi 8 na 10 pacjentów). Co roku zapada na to schorzenie ok. tysiąca Polaków. Choroba rozwija się bezobjawowo, rozpoznaje się jedynie powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, nadobojczykowych, w dołach pachowych, w śródpiersiu, niekiedy towarzyszy temu gorączka, pocenie nocne, świąd. Aby zdiagnozować chorobę Hodgkina należy się poddać badaniu histopatologicznemu (pobranie w całości węzła chłonnego). W przypadku tej odmiany stosuje się chemio- i radioterapię.

Na chłoniaki nieziarnicze rocznie zapada 6000 Polaków, większość to mężczyźni po 60-ce. Niestety statystyki pokazują wzrost zachorowań wśród młodych ludzi, 13-24-latków. Jest to schorzenie układu limfatycznego, składającego się z węzłów chłonnych, szpiku kostnego, grasicy, śledziony i naczyń chłonnych, w których płynie limfa. Tkanka limfatyczna znajduje się także w skórze, płucach i żołądku. Limfa przepływa przez węzły chłonne i zbiera z nich szkodliwe i niepotrzebne organizmowi substancje, np. wirusy, bakterie, komórki obumarłe i nowotworowe. Limfa zawiera komórki zwane limfocytami, które są rodzajem białych krwinek niezbędnych do walki z zakażeniami i chorobami.

Istnieje wiele rodzajów chłoniaka nieziarniczego:

 • chłoniak skórny T-komórkowy
 • chłoniak rozlany z dużych komórek B
 • chłoniak grudkowy
 • chłoniak w przebiegu HIV
 • chłoniak Burkitta
 • chłoniak typu MALT
 • chłoniak tarczycy
 • chłoniak anaplastyczny.

Przyczyny powstawania chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki tego typu pojawiają się zwykle przypadkowo, powstają wskutek błędu DNA, nie jest to choroba zakaźna, nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Istnieje jednak szereg czynników mogących go wywołać, np.:

 • zakażenie HIV, bakterią Helicobacter pylori, wirusem zapalenia wątroby typu C
 • praca w zakładach pogrzebowych
 • praca w salonach kosmetycznych
 • praca przy produkcji paliw, gumy, leków
 • praca przy obróbce drewna i metali
 • praca w pralniach chemicznych
 • palenie papierosów, zażywanie narkotyków
 • kontakt ze środkami ochrony roślin i azotanami
 • kontakt z substancjami używanymi do produkcji pestycydów
 • leki stosowane w padaczce, np. fenytoina
 • amoniak i rozpuszczalniki organiczne, np. benzen.

O szczególna ostrożność muszą dbać osoby o słabej odporności, z alergią, astmą, celiakią, gruźlicą, po przeszczepach, transfuzji, radioterapii.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)