Prostytucja stanowi poważny problem społeczny. Zjawisko to szczególnie przybiera na sile w dużych aglomeracjach miejskich, ponieważ łatwo je ukryć, w związku z czym osoby świadczące bądź korzystające z tego typu usług pozostają anonimowe.

Słowo prostytucja, do powszechnego użycia, weszło pod koniec  XVIII wieku. W starożytności prostytucją zajmowały się kurtyzany, niewolnice bądź konkubiny. W Polsce korzenie prostytucji sięgają początków X wieku, kiedy to najbardziej rozpowszechniona była prostytucja wędrowna. Wraz z rozwojem miast zaczęły również pojawiać się pierwsze domy publiczne.

Definicja prostytucji

Brak jednolitej definicji tego zjawiska. Prostytucja zwykle konkretyzowana jest jako świadczenie usług seksualnych w zamian za korzyści materialne. Nowoczesna prostytucja opiera się głównie na oddawaniu własnego ciała osobie obcej, co kiedyś było rzadko spotykanym procederem,  ponieważ prostytutki zazwyczaj znały swoich Klientów. Najbardziej oczywistym podziałem prostytucji jest: prostytucja męska i żeńska, ale występuje również dziecięca.

Prostytucja kobieca

W Wielkiej Brytanii prostytucja uprawiana jest przez kobiety z niższych warstw społecznych, ale coraz częściej spotykane jest świadczenie usług seksualnych przez panie z średniej klasy społecznej, które po ukończeniu szkoły mają problemy ze znalezieniem pracy.  Trudno ocenić na jaką skalę występuje w Polsce prostytucja. Niektóre źródła podają, że najstarszym zawodem świata trudni się około 18-20 tys. osób, zaś inne, że nawet do 200 tysięcy.

 Prostytutki może sklasyfikować na podstawie:

  • zaangażowania zawodowego,
  • kontekstu zawodowego;

Zaangażowanie zawodowe odnosi się do częstotliwości z jaką kobieta świadczy płatne usługi seksualne. Całkiem sporo młodych dziewczyn traktuje prostytucje jako pracę dorywczą, dzięki której mogą zarobić dodatkowe pieniądze. Ich przeciwieństwem jest grupa kobiet, dla których prostytucja stanowi główne źródło dochodów. Kontekst zawodowy to nic innego jak sposób zdobywania Klientów. Warto dodać do tego, że niektóre kobiety nie pobierają za usługi seksualne pieniędzy, a zapłatę odbierają w dobrach lub w innych usługach.

Niektóre kobiety nie pobierają za usługi seksualne pieniędzy, a zapłatę odbierają w dobrach lub w innych usługach

Niektóre kobiety nie pobierają za usługi seksualne pieniędzy, a zapłatę odbierają w dobrach lub w innych usługach

Podział osób świadczących usługi seksualne na kategorie może być dokonywany według różnych kryteriów m.in.: ze względu na długość czasu świadczenia usług seksualnych, rodzaju środka płatniczego, wieku, narodowości klientów lub miejsce pracy.

Dlaczego istnieje prostytucja?

Czynników warunkujących istnienie prostytucji jest wiele. Prostytucja kobieca tłumaczona jest męską skłonność do traktowania kobiet jako przedmiotów. Poniektórzy mężczyźni korzystają z usług prostytutek, ponieważ  ich stałe partnerki nie zgadzają się na specyficzne stosunki seksualne bądź preferują seks bez zobowiązań. Bardziej kontrowersyjnym stwierdzeniem jest pogląd, że prostytucja jest efektem wyrzeczenia się przez społeczności pierwotne promiskuityzmu na rzecz związków monogamicznych.

Prostytucja męska

Męska prostytucja do czasów epidemii AIDS budziła mniejsze zainteresowanie niż kobieca. Często była utożsamiana z homoseksualizmem, choć to zjawisko spotykane jest wśród heteroseksualnych i biseksualnych mężczyzn oraz transwestytów.

Heteroseksualni mężczyźni dość często zgadzają się na rolę utrzymanka starszej kobiety, która płaci za ich usługi seksualne bądź kupuje drogie prezenty czy zabiera w egzotyczne podróże. Zdarza się również tzw. prostytucja małżeńska, zawierana przez mężczyznę w celu uzyskania stanowiska bądź poprawy statusu społecznego. Dajlerzy to nowa forma prostytucji. Polega ona na świadczeniu płatnych usług seksualnych, przez heteroseksualnych młodych mężczyzn i chłopców, dla zagranicznych homoseksualistów z Europy Zachodniej, m.in. Niemiec.

Trudno ocenić ilu mężczyzn trudni się prostytucją. Bardziej rozpowszechniona jest prostytucja wśród homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn niż heteroseksualnych. Równie często spotykana jest wśród heteroerotycznych mężczyzn z ukrytymi tendencjami homoseksualnymi. Z ich usług najczęściej korzystają starsi homoseksualiści.

Kim są męskie prostytutki?

Z badań wynika, że ich wspólną cechą jest zazwyczaj dość wczesny wiek inicjacji seksualnej, niezrównoważenie uczuciowe oraz podatność na depresję. Około 92% męskich prostytutek nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, a 35% nadużywa alkoholu.

Typy prostytucji  męskiej:

  • uliczny,
  • barowy,
  • telefoniczny,
  • utrzymanek starszego partnera;

Prostytucja dziecięca

W prostytucję mogą być również zaangażowane dzieci. Kontrowersyjnym typem jest prostytucja homoseksualna o charakterze pedofilnym. Ma miejsce ona wtedy, gdy prostytuują się młodzi chłopcy, u których dominują różne ukryte motywy w tym, szukanie substytutu ojca-opiekuna. Z badań wynika, że najczęściej popycha ich do tego skrajna nędza. Faktem jest również, to że zazwyczaj robią to dzieci, zarówno dziewczynki i chłopcy, które uciekły z jakiegoś powodu z domu.

Typy prostytucji dziecięcej:

  • dzieci uciekające,
  • dzieci wałęsające się,
  • dzieci odtrącone.

W krajach takich jak, Tajlandia i Filipiny prostytucja dziecięca stanowi część turystyki seksualnej. Szacuje się, że zjawisko to na tyle się rozwinęło w Azji Południowo-Wschodniej, że przybrało skalę przemysłową. Odwiedzających te kraje szczególnie zachęca do turystyki seksualnej niska cena oraz różnorodność i dostępność usług, które w ich państwie są uważane za zboczenia oraz ścigane prawnie. 

Czym jest prostytucja?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +6 (12)