Terapia to bardzo ogólne pojęcie, najczęściej stosowane przez lekarzy oraz psychologów.  Najprościej rzec ujmując terapia to szereg działań, które mają na celu pomoc w przywróceniu równowagi człowiekowi, u którego stwierdzono odchylenie od normy.

W większości przypadków kuracje zalecane przez lekarzy nie budzą oporu wśród pacjentów, jednak nie jest tak w przypadku psychoterapii. Przyczyną tego stanu rzeczy jest myślenie stereotypowe. Większość ludzi obawia się pójść do specjalisty, tylko dlatego by nie zostać uznanym za „nienormalnego”.  Należy pamiętać, że choroba psychiczna była niegdyś uważana za dzieło sił nieczystych, jak nie samego diabła.

Kto chodzi do terapeuty?

Do terapeuty zgłaszają się różne osoby, bez względu na wiek, płeć czy nację. Bywają również przypadki, w których jednostki są zmuszone zgłosić się na terapię np. nakazem sądowym.

Osoby zgłaszające się dobrowolnie do terapeuty najczęściej szukają pomocy w rozwiązaniu trudności życiowych, m.in.  poradzeniu sobie ze stratą czy akceptacją nieuleczalnej choroby. Należy pamiętać, że terapia może mieć wiele form, jednak zawsze jest ona oparta na wzajemnej współpracy terapeuty i pacjenta. Wszystkie działania podejmowane przez psychoterapeutę są ukierunkowane na dobro drugiego człowieka oraz mają na celu poprawę jego psychicznego oraz społecznego funkcjonowania.

Jednym z czynników warunkujących decyzję o pojęciu terapii jest jej dostępność. Osoby zamożne mają większą sposobność skorzystania z pomocy specjalisty niż osoby pochodzące z uboższych krajów świata.

Rodzaje terapii

Psycholodzy stosują głównie dwie formy leczenia, a mianowicie terapie wglądowe oraz behawioralne. Pierwszymi psychologicznymi formami leczenia były terapie wglądowe. Są one w dużej mierze skoncentrowane na znalezieniu „podłoże” problemu oraz zrozumieniu własnej osobowości.

Do terapii wglądowych zaliczane jest:

  • psychoanaliza freudowska,
  • terapia neofreudowska,
  • terapia poznawcza,
  • terapia grupowa.

Psychoanaliza freudowska oraz terapia neofreudowska koncentrowały się przede wszystkim na emocjach i motywacjach ludzi, zaś terapeuci z nurtu poznawczego uważali, że problemy psychiczne wynikają z błędnego myślenia.
Terapia grupowa, jak sama nazwa wskazuje, zakłada udział w leczeniu więcej niż jednego pacjenta. Obejmuje ona różne formy leczenia oraz może być prowadzona na wiele sposobów, m.in. rodzinna oraz małżeńska. Co ciekawe jest ona często prowadzona zgodnie z humanistycznym punktem widzenia. Od pewnego czasu obserwuje się duże zainteresowanie samopomocowymi grupami wsparcia.

Terapie grupowe mogą być prowadzone na wiele sposobów, m.in. rodzinna oraz małżeńskie

Terapie grupowe mogą być prowadzone na wiele sposobów, m.in. rodzinna oraz małżeńskie

Podział terapii behawioralnych:

  • syntetyczna desensytyzacja,
  • terapia awersyjna,
  • program zarządzania wzmocnieniami,
  • gospodarki żetonowe,
  • modelowanie uczestniczące.

Specjaliści stosujący terapię behawioralne, aby uzyskać pożądany efekt, wykorzystują w leczeniu zasady warunkowania sprawczego oraz klasycznego. Terapie behawioralne są bardzo skuteczne w przypadku osób mających problem z: objadaniem się, nocnym moczeniem lub nieśmiałością. Jedną z terapii behawioralnych jest ekonomia żetonowa, która najczęściej stosowana jest wobec uczniów lub pacjentów szpitali.

Najnowszą formą psychoterapii jest terapia behawioralno-poznawcza. Jednym z jej rodzajów jest REBT, czyli racjonalno-emotywna terapia zachowania.

Czym jest terapia?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (1)