Objawy wyczerpania emocjonalnego dostrzegalne są wówczas, gdy osobie towarzyszy poczucie „zużycia” oraz pozbawienia sił i energii. Kolejne dni nie przynoszą widocznej poprawy, a siły regenerują się coraz wolniej. Perspektywa pójścia do pracy nie przynosi żadnych pozytywnych emocji, nie dostarcza radości. Odczuwalny stres zdaje się narastać, stając się całkowicie nie do zaakceptowania.

 

Wypalenie zawodowe może sprawiać, że po dniu spędzonym w pracy czujemy się jak po maratonie.

Wypalenie zawodowe może sprawiać, że po dniu spędzonym w pracy czujemy się jak po maratonie.

Pod koniec dnia spędzonego w pracy osobie towarzyszy ogromne poczucie wyczerpania oraz zmęczenia. Wykonywane zajęcia, postrzegane się z perspektywy bardzo trudnych, wręcz nie możliwych do wykonania.

Granice własnych możliwości i wytrzymałości

Jednostka ma poczucie, iż doszła do granic własnych możliwości i wytrzymałości – towarzyszy jej uczucie, że już więcej nie da rady znieść i wytrzymać. Wymienione powyżej czynniki, można by było zastąpić najbardziej adekwatnymi do nich słowami – wypalenie oraz wyczerpanie.

W przypadku osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego, zmęczenie odczuwane jej cały czas, a tradycyjne sposoby radzenia sobie ze stresem nie wystarczają.

W przypadku osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego, zmęczenie odczuwane jej cały czas, a tradycyjne sposoby radzenia sobie ze stresem nie wystarczają.

W tym miejscu jednak należy zwrócić szczególną uwagę, na fakt iż, każdy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy doświadcza takich odczuć. Bardzo często bowiem pracownikom towarzyszy poczucie zmęczenia oraz wyczerpania szczególnie po bardzo ciężkich oraz stresujących dniach w pracy. Jednak negatywne emocje oraz odczucia mijają wraz z nadejściem nowego dnia lub dłuższym wypoczynkiem bądź urlopem, który pozwolił na pełną regenerację sił. W przypadku osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego, zmęczenie odczuwane jej cały czas, a tradycyjne sposoby radzenia sobie ze stresem nie wystarczają.

Wyczerpanie emocjonalne i wypalenie zawodowe

Wypalenie jest to psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób.

Źródła

  • Praca magisterskiej absolwentki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • http://www.egospodarka.pl/40091,Walka-z-wypaleniem-zawodowym-fakty-i-mity,1,20,2.html

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI -3 (11)