Mimo bardzo zaawansowanych badań i poziomu ówczesnej medycyny oraz chemii, nadal nie udało się stworzyć żadnego substytutu krwi. Dlatego oddawanie krwi jest niezmiernie ważne.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać honorowym krwiodawcą?

W naszym kraju krew może oddawać każdy kto:

  • posługuje się językiem polskim,
  • posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem PESEL,
  • waży więcej niż 50 kilogramów,
  • jest pełnoletni i nie ukończył 65 roku życia,
  • pozytywnie przeszedł badania poprzedzające oddanie krwi i odpowiada wymaganiom zdrowotnym.

[adsense]

Jak można zauważyć powyżej, warunki, które powinna spełniać osoba chcąca oddać krew nie są trudne do spełnienia. W zasadzie każdy pełnoletni i zdrowy obywatel naszego kraju może to zrobić. Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy człowiek, który choć raz oddał krew. Zaraz po tym otrzymuje ten tytuł oraz legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”, którą wydaje jedna z jednostek publicznej służby krwi.

Przywileje krwiodawcy w Polsce

Krwiodawstwo w naszym kraju ma charakter honorowy. Oznacza to, że opiera się na zasadzie bezpłatnego oraz w pełni dobrowolnego oddania krwi. Jednak każdemu krwiodawcy przysługują pewne przywileje:

  • zwolnienie z pracy na dzień oddania krwi,
  • zwrot utraconego zarobku (w danym dniu) oraz kosztów dojazdu,
  • posiłek regeneracyjny, wartości odżywczej nie mniejszej niż 4400 kcal,
  • niekiedy drobne pamiątki propagujące krwiodawstwo.

Jak odwdzięczają się za granicą?

Wiele krajów, podobnie jak Polska, odwdzięcza się honorowemu krwiodawcy. Najwięcej z państw (np. Czechy, Węgry, Litwa, Niemcy, Szwecja) wprowadziło zwrot kosztów dojazdu lub nawet poniesionych strat pieniężnych (pieniądze, które moglibyśmy zarobić, gdybyśmy nie oddawali krwi i byli w pracy). Innym przywilejem, w krajach takich jak Czechy, Słowenia, Łotwa, Francja, jest usprawiedliwiona nieobecność w pracy na czas oddawania krwi. Dodatkowo, we wielu państwach dostępny jest posiłek regeneracyjny, a także poczęstunek przed oddawaniem krwi.
[adsense]

Miły podarunek…

W niektórych krajach Honorowi Dawcy Krwi otrzymują specjalne podarunki. W Austrii są to małe żetony, w Czechach medale, w Grecji certyfikaty lub mosiężne odznaki, a w Luksemburgu nawet specjalny order. Na Litwie, tak jak i w Polsce są znaczki, ołówki, koszulki, kubki czy inne tego typu gadżety.

Jak państwo odwdzięcza się honorowemu dawcy krwi?, 4.0 out of 5 based on 2 ratings

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +4 (8)