Objawy wypalenia zawodowego, zwykle ewoluują oraz stopniowo narastają. Obejmują one nie tylko sferę psychiczną oraz fizyczną, ale także negatywnie wpływają na relacje rodzinne, jak i zachowania w pracy.

Objawy wypalenia zawodowego

Konsekwencjami wypalenia zawodowego są:

  • wyczerpanie psychiczne,
  • wyczepianie fizyczne,
  • nabieranie dystansu do problemów związanych z pracą zawodową,
  • spadek zaangażowania,
  • poczucie zbyt małej gratyfikacji za wykonywaną pracę.

Nasilanie oraz długotrwałe utrzymywanie się wyżej wymienionych czynników w konsekwencji prowadzi do braku realizowania nadrzędnych oraz istotnych dla pracownika celów życiowych.

Jak zostało wyżej wspomniane wypalenie zawodowy dotyczy nie tylko jednej sfery funkcjonowania człowieka, ale dotyka wiele jego obszarów. Aby w sposób jasny i klarowny przedstawić objawy wypalenia dotyczące poszczególnych sfer, charakterystyka symptomów została przedstawiona za pomocą czytelnych tabel.

Prawidłowa diagnoza wypalenia zawodowego, nie jest łatwa, bowiem przedstawione wyżej objawy – mogą świadczyć o jego wystąpieniu, ale również obecne są wówczas, gdy występują inne następstwa stresu zawodowego. Dlatego według Ch. Maslach, obecność trzech występujących w charakterystycznym układzie elementów składowych wypalenia zawodowego, jest cechą, która odróżnia je od innych zaburzeń związanych z funkcjonowaniem w pracy. Komponenty te to: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz negatywna ocena własnych możliwości.

Źródło

Tekst zaczerpnięty z pracy magisterskiej absolwentki Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)