Drżenie rąk jest definiowane jako zaburzenie ruchowe o zróżnicowanym podłożu. Są to mimowolne, rytmiczne, naprzemienne bądź też oscylacyjne ruchy połączonych ze sobą grup mięśniowych rąk.

Drżenie może być zarówno reakcją na sytuację stresującą, wynikiem zmęczenia po intensywnym wysiłku fizycznym, jak i objawem choroby. Jakie wyróżnia się rodzaje drżenia rąk i jaka może być ich przyczyna?

Jakie są rodzaje drżenia rąk?

Wyróżnia się następujące typy drżenia rąk:

 • drżenie rąk statyczne, zwane również posturalnym, które może pojawić się w momencie, gdy chory przeciwstawia się sile grawitacji, czyli np. podczas unoszenia bądź prostowania rąk,
 • drżenie rąk spoczynkowe, które pojawia się, gdy ręka jest w pozycji spoczynkowej, czyli np. kiedy jest podparta, a chory nie pokonuje siły ciężkości,
 • drżenie rąk zamiarowe, które występuje, kiedy chory wykonuje określony, zamierzony ruch,
 • drżenie rąk złożone, które stanowi połączenie powyżej opisanych rodzajów drżenia rąk.

Jakie są przyczyny statycznego drżenia rąk?

Przyczyny statycznego drżenia rąk mogą być następujące:

 • drżenie fizjologiczne, które jest najczęstszą przyczyną tego schorzenie i występuje nawet u ludzi zdrowych. Stopień nasilenia drżenia w tym przypadku jest niewielki, jednak może zostać wzmocniony przez takie czynniki jak zmęczenie, stres, lęk, dużą dawkę kofeiny czy przyjmowanie pewnych leków (np. inhibitorów fosfodiesterazy czy też kortykosteroidów),
 • drżenie polekowe zwykłe, które jest powodowane przez długotrwałe zażywanie leków i niektórych substancji, w tym m.in. kofeiny, nikotyny, amiodaronu, cyklosporyny, haloperidolu, kokainy, litu, metoklopramidu, SSRI, tiorydazyny oraz walproinianu,
 • drżenie spowodowane odstawieniem alkoholu, które pojawia się po ok. 24-72 godzinach od ostatniej dawki alkoholu. Towarzyszyć mogą mu także skoki ciśnienia tętniczego, przyśpieszona akcja serca oraz gorączka,
 • drżenie rąk spowodowane zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi, metabolicznymi czy też pochodzenia toksycznego, które może być wynikiem takich problemów zdrowotnych jak nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczycy, guz chromochłonny, encefalopatia anoksyczna, mocznicowa bądź wątrobowa czy też zatrucie metalami ciężkimi.

Jakie są przyczyny spoczynkowego drżenia rąk?

Przyczyny spoczynkowego drżenia rąk mogą być następujące:

 • drżenie spowodowane chorobą Parkinsona, które charakteryzuje się małą częstotliwością i wyróżnia się zbliżanie kciuka do palca wskazującego. Pojawia się w momencie, gdy ręce położone są wzdłuż ciała lub też leżą na kolanach. Mogą towarzyszyć mu również takie objawy jak spowolnienie ruchowe, szurający chłód, sztywność przy wykonywaniu ruchów biernych, gdzie opór pojawia się skokami czy też stopniowe zmniejszanie wielkości liter w trakcie pisania,
 • drżenie spowodowane Parkinsonizmem polekowym, które pojawia się u części osób leczonych neuroleptykami. Objawy są podobne do tych, występujących w przypadku drżenia spowodowanego chorobą Parkinsona, z tą różnicą, iż w tym schorzeniu nie pojawia się charakterystyczne zbliżanie kciuka do palca wskazującego.
drżenie rąk

Choroba Parkinsona dotyczy 1% populacji ludzi od 40.-60. roku życia, ale zdarza się również u ludzi młodszych.

 

Jakie są przyczyny zamiarowego drżenia rąk?

Przyczyny zamiarowego drżenia rąk mogą być następujące:

 • drżenie spowodowane uszkodzeniem móżdżku, które charakteryzuje się jednostronnym drżeniem rąk o niskiej częstotliwości. Towarzyszyć mogą mu także takie objawy jak zaburzona koordynacja ruchowa, brak możliwości zatrzymania ruch w konkretnym momencie, niemożność wykonywania ruchów naprzemiennych (nawracania i odwracania ręki) oraz zaburzenia mowy.

Jakie są przyczyny złożonego drżenia rąk?

Przyczyny złożonego drżenia rąk mogą być następujące:

 • drżenie spowodowane chorobą Wilsona, które charakteryzuje się drżeniem różnego rodzaju, jednak najczęściej występuje w proksymalnym odcinku ramienia. Często towarzyszy mu niewydolność wątroby, niezgrabny chód, sztywność, wyciekanie śliny z ust, uśmiechanie się w nieodpowiednich momentach oraz objawy neuropsychiatryczne,
 • drżenie spowodowane chorobą Holmesa, stanowi kombinację drżenia statycznego, spoczynkowego oraz zamiarowego i jest następstwem uszkodzenia śródmózgowia w obszarze jądra czerwiennego, które może być wynikiem udaru lub stwardnienia rozsianego. Charakteryzuje się nieregularnym drżeniem o niskiej częstotliwości, przede wszystkim w dogłowowych odcinkach kończyn. Może mieć również cechy ataksji bądź osłabienia mięśni,
 • drżenie neuropatyczne, wyróżnia się zróżnicowanym nasilenie i częstotliwością. Ten rodzaj drżenia jest charakterystyczny dla takich chorób jak cukrzyca, neuropatia IgM, przewlekła neuropatii nawrotowa czy też zespół Guillaina-Barrego,
 • drżenie psychogenne, które charakteryzuje się nagłym początkiem i wzmaga się w momencie skupienia uwagi, a słabnie przy jej rozproszeniu.

Drżenie rąk jako odrębna jednostka chorobowa

Należy również zaznaczyć, iż drżenie rąk nie musi oznaczać żadnej z wyżej omówionych chorób. Może być ono bowiem również zupełnie osobną jednostką chorobową, zwaną chorobą drżących rąk. Schorzenie to charakteryzuje się symetrycznym drżeniem rąk, przedramion oraz głowy i występuje w sytuacji, gdy chory chce użyć rąk. Pojawia się wtedy problemy z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, w tym m.in. z pisaniem czy używaniem sztućców. Pomimo, iż dokładne przyczyny choroby w dalszym ciągu nie są znane, to zauważono, iż częstotliwość drżenia wzrasta wraz z wiekiem. Interesujący jest natomiast fakt, iż objawy drżenia rąk ustępują po spożyciu alkoholu.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (5)