W społeczeństwie panuje wiele mitów na temat osób uzależnionych od alkoholu. Dodatkowo bardzo mało mówi się o społecznych skutkach alkoholizmu, w tym o syndromie dotykającym Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Dorosłe dzieci alkoholików

DDA najprościej rzecz ujmując to dzieci wychowujące się w rodzinach, gdzie jedno z rodziców bądź oboje, nadużywało alkoholu. Często zdarza się, że osoby z takich domów idą w ślady opiekunów bądź wiążą się z pijącymi partnerami.

Syndrom DDA w swojej nazwie zawiera zespół utrwalonych cech osobowościowych. Są to schematy, które nierzadko utrudniają adekwatne spostrzeganie rzeczywistości, a tym samym prowadzą do zamknięcia się w traumatycznej przeszłości.

Dorosłe Dzieci Alkoholików charakteryzuje:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk przed autorytetami,
 • zachowania kompulsywne,
 • pozostawanie w roli ofiary mimo upływu czasu,
 • niezdolność do odprężenia się oraz do beztroskiej zabawy,
 • lęk przed odrzuceniem,
 • zachowania autodestrukcyjne oraz niekontrolowane wybuchy złości,
 • przeświadczenie, że trzeba zasłużyć na miłość oraz szacunek,
 • poczucie winy za odczuwanie jakichkolwiek potrzeb,
 • trudności w akceptacji krytyki,
 • silne pragnienie kontroli własnego życia oraz otoczenia,
 • nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności.

Dorosłe Dzieci Alkoholików w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju lęków, choćby przed intymną relacją z drugim człowiekiem. Bardzo często mają oni trudności z budowaniem trwałego i wartościowego związku. Jest to w dużym stopniu związane z utrwalonym przekonaniem, że związek polega na wzajemnym krzywdzeniu się lub z poczuciem niskiej wartości. Dodatkowo, dużo trudności przysparza im mówienie o swoich uczuciach, obawach czy marzeniach. Ponad połowa z DDA nie decyduje się na zostanie rodzicem, a jeśli już posiada potomstwo to bardzo późno.

Dorosłe dzieci alkoholików w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju lęków

Dorosłe dzieci alkoholików w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju lęków

Terapia DDA

Bardzo mało osób z syndromem DDA zgłasza się na terapię. Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest zaprzeczanie: swoim uczuciom lub występowania problemu alkoholowego w rodzinie. Dorosłe Dzieci Alkoholików potrafią bardzo dobrze radzić sobie w życiu zawodowym i osiągać bardzo dobre wyniki w pracy. Daje im to złudne poczucie kontroli i utwierdza w przekonaniu o braku problemów. Co ciekawe na terapię zgłaszają się najczęściej osoby między 35 a 40 rokiem życia.

Kluczową formą oddziaływania w leczeniu DDA jest psychoterapia. Pozwala ona na przepracowanie urazów z dzieciństwa i dorastania. Bardzo ważnym etapem terapii jest konfrontacja z przeszłością oraz pogodzenie się z rodzicami. Dodatkowo psychoterapia może być wspomaga przed różnego rodzaju treningi zorientowane na opanowanie umiejętności wypoczynku. Leczenie farmakologiczne jest stosowane w przypadkach wystąpienia silnego lęku lub depresji oraz w sytuacjach, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Decyzja o podjęciu terapii powinna być wcześniej planowana. Warto uświadomić sobie, że cierpienia, jak i szczęście to nieodłączne elementy życia. Terapia pozwoli osobie z syndromem DDA pogodzić z przeszłością, ale nie sprawi, że z jej życia znikną wszystkie trudności.

Wykaz placówek, gdzie osoby cierpiące na DDA mogą uzyskać pomoc można znaleźć na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kim są DDA?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +3 (3)