Alventa

Alventa – Leczenie epizodów dużej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji.

Opis

Informacja o produkcie

  • nazwa handlowa: Venlafaxinum
  • postać: Tabletki powlekane

Opis substancji czynnych

Substancją czynną jest wenlafaksyna

Dostępność

Lp Nazwa Postać Dawka Opakowanie Podmiot odpowiedzialny
1 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,0375 g 28 kaps.
KRKA D.D. NOVO MESTO
2 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,0375 g 7 kaps.
KRKA D.D. NOVO MESTO
3 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,075 g 28 kaps.
PHARMAVITAE SP. Z O.O.SP.K.
4 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,075 g 28 kaps.
DELFARMA SP. Z O.O.
5 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,075 g 28 kaps.
INPHARM SP Z O.O.
6 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,075 g 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)
KRKA D.D. NOVO MESTO
7 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,075 g 30 kaps.
PHARMAVITAE SP. Z O.O.SP.K.
8 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,15 g 28 kaps.
DELFARMA SP. Z O.O.
9 Alventa kaps.o prz.uwal.twarde 0,15 g 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)
KRKA D.D. NOVO MESTO

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania wenlafaksyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane. Wenlafaksyna może być stosowana u kobiet w ciąży jedynie, gdy spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ewentualnym ryzykiem.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego sertoniny (SSRI) u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN – ang. persistent pulmonary hypertension in the newborn). Chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących związku wykluczyć ryzyka stosowania wenlafaksyny, biorąc pod uwagę powiązany mechanizm działania (hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny).

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI lub SNRI), także stosowanie wenlafaksyny w ciąży lub krótko przed porodem, może spowodować objawy odstawienia u noworodków. U niektórych noworodków narażonych na działanie wenlafaksyny w końcowym okresie II trymestrze ciąży wystąpiły powikłania wymagające zastosowania wspomagania oddychania, karmienia przez zgłębnik lub długotrwałej hospitalizacji. Takie powikłania mogą wystąpić natychmiast po porodzie.

Jeżeli SSRI lub SNRI były stosowane pod koniec ciąży, u noworodków mogą wystąpić następujące objawy: drażliwość, drżenie, hipotonia, nieustający płacz oraz trudności z ssaniem lub spaniem. Objawy te mogą wynikać z działania serotoninergicznego, albo być objawami ekspozycji na produkty. W większości przypadków powikłania te obserwuje się natychmiast lub w ciągu 24godzin po porodzie.

Przed zastosowanie każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Wenlafaksyna i jej aktywny metabolit O-demetylowenlafaksyna przenikają do mleka kobiecego.Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Dlatego należy podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia produktem Alventa, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiet wynikające z leczenia produktem Alventa.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Możliwie działania niepożądane

Występowanie wielu działań niepożądanych zależy od dawki. Częste działania niepożądane to zwiększone stężenie cholesterolu w surowicy (szczególnie związane z długotrwałym leczeniem oraz prawdopodobnie podczas stosowania dużych dawek leku, zaleca się więc pomiary stężenia cholesterolu), zmniejszenie masy ciała, bezsenność, senność, nerwowość, nieprawidłowe sny, zaburzenia orgazmu (u mężczyzn), zawroty głowy, ból głowy, zwiększone napięcie mięśni, uspokojenie, drżenia, zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic, nieprawidłowe widzenie, nadciśnienie (zalecane są pomiary ciśnienia tętniczego), rozszerzenie naczyń (najczęściej uderzenia gorąca), wybroczyny, krwawienie z błon śluzowych, ziewanie, zaburzenia apetytu, zaparcia, nudności, wymioty, anoreksja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pocenie się (w tym poty nocne), zaburzenia oddawania moczu (najczęściej przerywane oddawanie moczu), zaburzenia ejakulacji, zaburzenia wzwodu, zmniejszenie libido, osłabienie/zmęczenie. Lek możne niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku określa lekarz. Lek Alventa należy stosować z pokarmem, mniej więcej o tej samej porze, rano lub wieczorem. Kapsułki należy połykać w całości. Wenlafaksyna nie powinna być stosowana w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Widoczną poprawę uzyskuje się po około 2-4 tygodniach kuracji (jednak o jej długości decyduje lekarz). Po zakończeniu terapii lek należy odstawiać stopniowo. Podczas długotrwałego leczenia zalecany jest pomiar ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Ulotka

Link do ulotki

Uwaga!

Serwis nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.

Serwis nie zawiera porad medycznych oraz sposobów leczenia, dlatego też przed zmianą oraz zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem bądź farmaceutą.

Serwis nie popiera żadnego konkretnego leku, apteki lub producenta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje zgodności danych, cen bądź innych informacji zawartych na stronie. Przed rozpoczęciem stosowania lub zmianą leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Fotografie, nazwy handlowe, znaki towarowe, komentarze i loga firmy zawarte na stronie zamieszczane są w celach demonstracyjnych i należą do ich właścicieli.