Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab – Leczenie depresji (epizodów dużej depresji) lub zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne).

Opis

Informacja o produkcie

  • Nazwa handlowa: Escitalopramum
  • Producent: Krka
  • Postać: Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Opis substancji czynnych

Substancją czynną jest escitalopram

Dostępność

Lp Nazwa Postać Dawka Opakowanie Podmiot odpowiedzialny
1 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 28 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
2 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 30 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
3 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 56 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
4 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 60 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
5 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 84 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
6 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,01 g 90 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
7 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 28 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
8 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 30 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
9 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 56 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
10 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 60 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
11 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 84 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
12 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,015 g 90 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
13 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 28 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
14 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 30 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
15 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 56 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
16 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 60 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
17 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 84 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
18 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 0,02 g 90 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
19 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 28 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
20 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 30 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
21 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 56 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
22 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 60 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
23 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 84 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO
24 Elicea Q-Tab tabl.uleg.rozp.w j.ustnej 5 mg 90 tabl.
KRKA D.D. NOVO MESTO

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka stosuje lek Elicea Q-Tab w ostatnich 3 miesiącach ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w ssaniu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Elicea Q-Tab. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Elicea Q-Tab, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

W przypadku stosowania leku Elicea Q-Tab podczas ciąży, nigdy nie należy nagle odstawiać leku.tach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża jakość nasienia u zwierząt. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Podczas badań na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża jakość nasienia u zwierząt. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Przed zastosowanie każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Elicea Q-Tab

Możliwie działania niepożądane

Bardzo często: nudności, ból głowy. Często: niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok), zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia, lęk, niepokój, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, pieczenie skóry, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej, nadmierne pocenie, bóle stawów i bóle mięśni, zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, zmniejszony popęd płciowy oraz trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet), uczucie zmęczenia, gorączka, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, swędzenie (świąd), zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napady lęku, stany splątania, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia (utrata przytomności), rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, szumy uszne, wypadanie włosów, krwawienie z pochwy, zmniejszenie masy ciała, szybkie bicie serca, obrzęk rąk lub nóg, krwawienie z nosa. Rzadko: agresja, poczucie utraty własnej tożsamości, omamy, wolne bicie serca. Lek możne niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie będzie znana indywidualna reakcja na leczenie.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku. Tabletek nie należy przyjmować z posiłkiem. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej leku Elicea Q-Tab są kruche. Tabletek nie należy wyciskać z folii blistra, ponieważ można je uszkodzić. Nie należy też dotykać ich wilgotnymi dłońmi, ponieważ tabletka może się rozpaść. Tabletka nie ma linii podziału i nie można jej dzielić na równe dawki. Od razu po wyjęciu z opakowania umieścić tabletkę na języku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na escytalopram lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Jednoczesne leczenie odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami MAO (np. linezolidem). Pacjenci z rozpoznanym lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT. Jednoczesne stosowanie z lekami, które wydłużają odstęp QT.

Ulotka

Link do ulotki

Uwaga!

Serwis nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.

Serwis nie zawiera porad medycznych oraz sposobów leczenia, dlatego też przed zmianą oraz zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem bądź farmaceutą.

Serwis nie popiera żadnego konkretnego leku, apteki lub producenta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje zgodności danych, cen bądź innych informacji zawartych na stronie. Przed rozpoczęciem stosowania lub zmianą leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Fotografie, nazwy handlowe, znaki towarowe, komentarze i loga firmy zawarte na stronie zamieszczane są w celach demonstracyjnych i należą do ich właścicieli.