Tag: błąd w sztuce lekarskiej

image

Jaka jest odpowiedzialność zakładu leczniczego?

Pokrzywdzony bądź jego rodzina w przypadku śmierci pacjenta, by dochodzić swoich praw może zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, dyrektora placówki leczniczej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub wnieść sprawę do sądu. Odpowiedzialność za błędy i uchybienia lekarzy Zgodnie z prawem zakład leczniczy ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zatrudnionych w nim lekarzy.  W związku z tym […]

zobacz więcej

image

Jaka jest odpowiedzialność lekarza?

Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego. To właśnie im pacjenci powierzają swoje zdrowie, a niekiedy życie wierząc, że medycy zrobią wszystko co w ich mocy by pomóc choremu. Wszakże na początku swojej drogi zawodowej ślubują służyć zdrowi i życiu. Ale co jeśli lekarz zaniedba swoje obowiązki lub zamiast pomóc zaszkodzi pacjentowi? Czy poniesie jakąś odpowiedzialność za […]

zobacz więcej

image

Czym jest błąd w sztuce lekarza?

Nie ma konkretnej definicji błędu w sztuce lekarskiej jednak środowiska prawnicze i medyczne są zgodne co do tego, by za błąd lekarski uważać takie postępowanie lekarza, które jest sprzeczne  z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. Każdy pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina chorego ma prawo do rekompensaty za zawinione błędy lekarskie. […]

zobacz więcej