Tag: HIV

image

Czy lekarz zarażony HIV może udzielać świadczeń medycznych?

Obowiązujące przepisy wprowadzają zakaz wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby przez osoby, które są zakażone, chore na chorobę zakaźną lub są nosicielami. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych został określony w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób […]

zobacz więcej

image

Co to jest jonogram i po co się go wykonuje?

Dla kogo zalecane są badania Badanie to zlecane jest zazwyczaj po to, by dokonać ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo, jest wskazane w każdym przypadku diagnostyki zaburzeń, które mogą wpłynąć na poziom jonów. Do zmian ilości elektrolitów w organizmie prowadzą takie choroby jak: choroby nerek, związane z układem oddechowym; związane z zaburzeniem układu hormonalnego; choroby […]

zobacz więcej