Tag: odpowiedzialność lekarza

image

Czy zgoda pacjenta jest zawsze potrzebna by wykonać zabieg?

Zgodnie z prawem zgoda pacjenta jest potrzebna, by lekarz oraz personel pomocniczy mógł wykonywać przy nim jakiekolwiek świadczenie medyczne. Zgoda pacjenta nie zawsze jest konieczna Uzyskanie jej jest niezbędne, by przeprowadzić: badanie leczenie eksperyment medyczny z udziałem pacjenta zajęcia pokazowe dla studentów medycyny zabieg operacyjny standardową diagnostykę zabieg  operacyjny o podwyższonym ryzyku dla życia i […]

zobacz więcej

image

Jaka jest odpowiedzialność lekarza?

Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego. To właśnie im pacjenci powierzają swoje zdrowie, a niekiedy życie wierząc, że medycy zrobią wszystko co w ich mocy by pomóc choremu. Wszakże na początku swojej drogi zawodowej ślubują służyć zdrowi i życiu. Ale co jeśli lekarz zaniedba swoje obowiązki lub zamiast pomóc zaszkodzi pacjentowi? Czy poniesie jakąś odpowiedzialność za […]

zobacz więcej

image

Czym jest błąd w sztuce lekarza?

Nie ma konkretnej definicji błędu w sztuce lekarskiej jednak środowiska prawnicze i medyczne są zgodne co do tego, by za błąd lekarski uważać takie postępowanie lekarza, które jest sprzeczne  z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. Każdy pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina chorego ma prawo do rekompensaty za zawinione błędy lekarskie. […]

zobacz więcej

image

Jak zgodzić się na zabieg medyczny?

Nie każdy pacjent zdaje sobie sprawę z  tego, że każda nawet najdrobniejsza ingerencja medyczna wymaga jego zgody.  Większość z nich jest przekonana, że muszą wyrazić zgodę jedynie na zabieg operacyjny. W rzeczywistości jest ona potrzebna na wykonanie najprostszego badania, podawanie leków czy obecność studentów medycyny w czasie wykonywania procedur medycznych.     Wyrażenie zgody pacjenta […]

zobacz więcej