Tag: ustawy

image

Czym jest błąd w sztuce lekarza?

Nie ma konkretnej definicji błędu w sztuce lekarskiej jednak środowiska prawnicze i medyczne są zgodne co do tego, by za błąd lekarski uważać takie postępowanie lekarza, które jest sprzeczne  z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. Każdy pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina chorego ma prawo do rekompensaty za zawinione błędy lekarskie. […]

zobacz więcej

image

Jak zgodzić się na zabieg medyczny?

Nie każdy pacjent zdaje sobie sprawę z  tego, że każda nawet najdrobniejsza ingerencja medyczna wymaga jego zgody.  Większość z nich jest przekonana, że muszą wyrazić zgodę jedynie na zabieg operacyjny. W rzeczywistości jest ona potrzebna na wykonanie najprostszego badania, podawanie leków czy obecność studentów medycyny w czasie wykonywania procedur medycznych.     Wyrażenie zgody pacjenta […]

zobacz więcej