Tag: zawód lekarza

image

Czy lekarz zarażony HIV może udzielać świadczeń medycznych?

Obowiązujące przepisy wprowadzają zakaz wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby przez osoby, które są zakażone, chore na chorobę zakaźną lub są nosicielami. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych został określony w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób […]

zobacz więcej