Prawo

image

Jakie są podstawowe prawa pacjenta?

Prawa pacjenta to jedne z podstawowych prawa, które powinien znać każdy obywatel. Jednak jak pokazują statystyki, niemalże połowa dorosłych Polaków twierdzi, iż nigdy nie słyszała o prawach pacjenta. Jest to fakt bardzo niekorzystny, bowiem tylko pacjent, który zna swoje prawa, wie czego może domagać się od służby zdrowia. Czym jest Europejska Karta Praw Pacjenta? Jednym […]

zobacz więcej

image

Czy każdemu należy się refundacja?

Według polskiego prawa, refundacją jak i innymi kwestiami medycznymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia. W przypadku refundacji leków, kluczowym jego zadaniem jest zapewnienie szerokiej ich dostępności dla społeczeństwa. Refundacja jest procesem, który niejako ma za zadanie łagodzić wysokość wszelkich, ponoszonych przez pacjentów kosztów, prowadząc tym samym do minimalizacji obciążeń finansowych z ich strony. Istnieje szereg lekarstw […]

zobacz więcej

image

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Aborcja współcześnie stanowi temat, który wzbudza nieustanne kontrowersje. Biorąc pod uwagę względy medyczne oraz dobro kobiet, które bezpośrednio dotknięte są owym zagadnieniem, trudno nie zgodzić się z faktem, iż jest to proces budzący wiele sprzecznych poglądów. W Polsce, proces aborcji jest zabroniony z wyjątkami, które określił ustawodawca w stosownych przepisach prawnych. Podstawa prawna aborcji w […]

zobacz więcej

image

Jak to jest z obowiązkiem szczepień?

Obecnie coraz częściej, poruszany jest temat szczepienia dzieci. Mimo, iż dla wielu osób jest to kwestia, która wydaje się nie stanowić większego problemu, to wśród rodziców dzieci, ich zwolenników znajdują się również i ci, którzy podchodzą do tego rodzaju standardów medycznych, co najmniej sceptycznie. Ruch ten wydaje się rozwijać i zyskuje coraz większe gro osób, […]

zobacz więcej

image

Czym jest eWUŚ?

eWUŚ to system, który umożliwia znacznie szybszą oraz łatwiejszą, niż miało to miejsce drogą tradycyjną, weryfikację prawa do określonego rodzaju świadczeń medycznych. Mowa tu oczywiście o świadczeniach medycznych, które są finansowane ze wspólnych środków publicznych. System ten opracowany został w taki sposób, iż wszelkie dane dotyczące danego pacjenta, są dostarczane z takich źródeł jak choćby […]

zobacz więcej

image

Do czego potrzebne jest skierowanie lekarskie?

Obecne prawo normujące wszelkiego typu świadczenia medyczne, określa jasno i precyzyjnie zarówno ich formę jak i miejsce wykonywania takowych na rzecz pacjentów. Kwestię do rozpatrzenia stanowi samo skierowanie oraz udzielana na jego podstawie usługa medyczna –  prawo pacjenta oraz obowiązki nałożone na placówki medyczne. [adsense] Skierowanie a realizacja świadczenia Skierowanie stanowi dokument na podstawie, którego […]

zobacz więcej

image

Na czym polega tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska – podstawa prawna Według prawa istota tajemnicy lekarskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz odrębnych i powiązanych ze sobą artykułów kodeksu etyki lekarskiej. Choć przepisy te są […]

zobacz więcej

image

Co to jest klauzula sumienia?

W dzisiejszych czasach pojęcie „klauzula sumienia” odnosi się głównie do sfery bioetycznej. Jest to wyjątkowa regulacja prawna, która – jeśli zostanie podpisana przez lekarza, gwarantuje mu możliwość powstrzymania się od wykonanie świadczeń zdrowotnych lub zabiegów, które są niezgodne z jego sumieniem. [adsense] Z zasady tej jasno wynika, że ani państwo ani żadna instytucja społeczna nie […]

zobacz więcej

image

Jak państwo odwdzięcza się honorowemu dawcy krwi?

Mimo bardzo zaawansowanych badań i poziomu ówczesnej medycyny oraz chemii, nadal nie udało się stworzyć żadnego substytutu krwi. Dlatego oddawanie krwi jest niezmiernie ważne. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać honorowym krwiodawcą? W naszym kraju krew może oddawać każdy kto: posługuje się językiem polskim, posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem PESEL, […]

zobacz więcej

image

Czy zgoda pacjenta jest zawsze potrzebna by wykonać zabieg?

Zgodnie z prawem zgoda pacjenta jest potrzebna, by lekarz oraz personel pomocniczy mógł wykonywać przy nim jakiekolwiek świadczenie medyczne. Zgoda pacjenta nie zawsze jest konieczna Uzyskanie jej jest niezbędne, by przeprowadzić: badanie leczenie eksperyment medyczny z udziałem pacjenta zajęcia pokazowe dla studentów medycyny zabieg operacyjny standardową diagnostykę zabieg  operacyjny o podwyższonym ryzyku dla życia i […]

zobacz więcej