Prawo

image

Jaka jest odpowiedzialność zakładu leczniczego?

Każdy pacjent, którego  prawa zostaną naruszone ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i rekompensatę wyrządzonych krzywd. Według prawa wszystkie zakłady opieki zdrowotnej  są zobowiązane ponieść odpowiedzialność zarówno za szkody wyrządzone przez swoich pracowników jak i winę organizacyjną wynikającą ze złego funkcjonowania placówki opieki zdrowotnej. Pokrzywdzony bądź jego rodzina w przypadku śmierci pacjenta, by dochodzić swoich […]

zobacz więcej

image

Jaka jest odpowiedzialność lekarza?

Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego. To właśnie im pacjenci powierzają swoje zdrowie, a niekiedy życie wierząc, że medycy zrobią wszystko co w ich mocy by pomóc choremu. Wszakże na początku swojej drogi zawodowej ślubują służyć zdrowi i życiu. Ale co jeśli lekarz zaniedba swoje obowiązki lub zamiast pomóc zaszkodzi pacjentowi? Czy poniesie jakąś odpowiedzialność za […]

zobacz więcej

image

Czym jest błąd w sztuce lekarza?

Nie ma konkretnej definicji błędu w sztuce lekarskiej jednak środowiska prawnicze i medyczne są zgodne co do tego, by za błąd lekarski uważać takie postępowanie lekarza, które jest sprzeczne  z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. Każdy pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina chorego ma prawo do rekompensaty za zawinione błędy lekarskie. […]

zobacz więcej

image

Jak zgodzić się na zabieg medyczny?

Nie każdy pacjent zdaje sobie sprawę z  tego, że każda nawet najdrobniejsza ingerencja medyczna wymaga jego zgody.  Większość z nich jest przekonana, że muszą wyrazić zgodę jedynie na zabieg operacyjny. W rzeczywistości jest ona potrzebna na wykonanie najprostszego badania, podawanie leków czy obecność studentów medycyny w czasie wykonywania procedur medycznych.     Wyrażenie zgody pacjenta […]

zobacz więcej

image

Jakie są absurdy polskiego prawa farmaceutycznego?

TOP 10 absurdów polskiego prawa farmaceutycznego:   W prawie farmaceutycznym jest zapis o tym, iż apteka może (ale nie musi) doliczyć dodatkową opłatę pacjentom odwiedzającym aptekę w porze nocnej Maksymalna wysokość dopłaty, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł. Opłacie tej nie podlegają: środki odurzające, antybiotyki oraz produkty lecznicze przepisane […]

zobacz więcej

image

Czy reklama farmaceutyków służy klientom?

Pisząc o reklamie leków oraz je przydatności, warto na wstępie zainteresować się źródłem, które w sposób jasny i precyzyjny określa warunki na jakich możliwe jest stosowanie różnego rodzaju reklam produktów o charakterze medycznym. Owe źródło w prawie to ustawa z dnia 6 września 2001 roku o prawie farmaceutycznym. Ustawa ta normuje w zasadniczy sposób kwestie, […]

zobacz więcej