Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkiem każdego kierowcy. W normalnych warunkach rezygnacja z umowy nie jest możliwa. Wypowiedzenie OC dopuszczalne jest jednak w kilku ściśle określonych sytuacjach. Warto wiedzieć, kiedy i jak wypowiedzieć umowę, by nie wpaść na przykład w pułapkę podwójnego ubezpieczenia!

Standardowa polisa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. W świetle przepisów, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem trwania umowy, a co najważniejsze – nie ma wówczas możliwości wypowiedzenia OC wcześniej. Prawo dopuszcza jednak sytuacje, w których możemy zrezygnować z polisy. Kiedy jest to możliwe?

W jakich sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie OC?

Przepisy jasno regulują możliwość wypowiedzenia OC i wskazują, kiedy jest to możliwe. Jak czytamy w artykule na stronie https://beesafe.pl/porady/wypowiedzenie-umowy-oc/ , wypowiedzenie OC może mieć miejsce wówczas, gdy:

  • końca dobiega aktualna umowa OC i zmieniamy ubezpieczyciela,
  • zmieniamy ubezpieczenie OC po zmianie właściciela auta,
  • posiadamy podwójne ubezpieczenie i rezygnujemy z umowy automatycznie przedłużonej,
  • rezygnujemy z umowy zawartej na odległość (na przykład przez internet czy telefon).

Wypowiedzenie OC – czy obowiązują jakieś terminy?

Załóżmy, że posiadasz ubezpieczenie OC w jednym towarzystwie i lada dzień kończy Ci się umowa. Sprawdzasz więc, co na rynku ubezpieczeniowym piszczy, by znaleźć tańsze OC. Takie znajdujesz i podpisujesz umowę ubezpieczenia. Jeśli nie chcesz płacić podwójnie, musisz pamiętać o wypowiedzeniu OC w towarzystwie, które dotychczas zapewniało Ci ochronę. W przeciwnym razie, polisa przedłuży się automatycznie, a Ty będziesz miał dwa ubezpieczenia na jedno auto i dwie składki do opłacenia. Specjaliści z firmy Beesafe.pl zwracają uwagę na termin, w którym konieczne jest złożenie wypowiedzenia – to musi nastąpić najpóźniej na dzień przed końcem trwania obowiązującej umowy.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy rezygnujemy z OC poprzedniego właściciela pojazdu czy wypowiadamy umowę, która przedłużyła się automatycznie. Wówczas wypowiedzenie OC możemy złożyć w dowolnym momencie. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy posiadamy podwójne ubezpieczenie, warto zrobić to jak najszybciej, by nie płacić podwójnych składek.

Umowę z towarzystwem możemy zerwać także w przypadku zawarcia jej na odległość. W takiej sytuacji, mamy na to dokładnie 30 dni od momentu podpisania dokumentu.

W jaki sposób wypowiedzieć OC?

Wypowiedzenie OC musi mieć formę pisemną, a o jego ważności decyduje własnoręczny podpis. Cały proces nie jest skomplikowany, a dodatkowo ułatwić go mogą gotowe generatory wypowiedzenia OC, które znajdziemy w internecie.

W dokumencie takim musimy zawrzeć kilka podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko osoby właściciela pojazdu, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy, a także dane pojazdu i numer rejestracyjny. W piśmie musimy także powołać się na podstawę prawną, na podstawie której wypowiadamy umowę (powołanie się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ze wskazaniem odpowiedniego artykułu).

Wypełniony dokument możemy przesłać listownie lub mailem, jednak najlepiej sprawdzić na stronie konkretnego towarzystwa, jaką drogę wypowiedzenia preferuje. Co ważne, w przypadku nadania dokumentu pocztą, znaczenie ma data stempla pocztowego.

Wypowiadasz OC? O tym musisz pamiętać!

Niezależnie od tego, z jakiego powodu wypowiadamy ubezpieczenie OC pamiętajmy, że w jego przypadku kluczowe jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia. Oznacza to, że nawet dzień przerwy w ochronie będzie wiązał się z karami finansowymi. Zanim więc wypowiemy umowę, zadbajmy o to, by ważność drugiej zaczynała się dokładnie w dniu następującym po wygaśnięciu dotychczasowej.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)