Większość substancji psychoaktywnych charakteryzuje się szybkim metabolizmem. Z tego powodu ich wykrywalność zamyka się najczęściej w ciągu zaledwie kilku dni od zażycia. Narkotyki najdłużej wykrywane są w moczu lub we włosach. Jak długo substancje odurzające obecne są we krwi?

Testy narkotykowe znajdują dzisiaj coraz szersze zastosowanie i to nie tylko w ośrodkach odwykowych czy badaniach kontrolnych przeprowadzanych przez rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich pociech.

Niestety, zagrożenia, jakie powodują substancje psychoaktywne, nie są związane tylko z uzależnieniem. Zaburzony stan świadomości w przypadku ludzi, którzy powinni zachowywać jasność i przytomność umysłu, może być bezpośrednim zagrożeniem życia także dla innych.

Doskonałym tego przykładem są dwie amerykańskie katastrofy, po których w USA rozpoczęto stosowanie testów narkotykowych w miejscach pracy. Na początku lat 80. doszło do zderzenia dwóch pociągów, w którym zginęło 16 osób, a także do katastrofy lotniczej na lotniskowcu USS Nimitz, gdzie zginęło 14 żołnierzy. Badania wykazały, że osoby biorące udział w wypadkach były pod wpływem środków psychoaktywnych.

Z tego powodu dzisiaj w wielu miejscach pracy, w których trzeźwość jest czynnikiem podstawowym, regularnie wykonywane są testy na obecność narkotyków czy alkoholu w organizmie pracowników.

Jak długo narkotyki można wykryć we krwi?

Czas wykrywalności narkotyków we krwi badanej osoby zależny jest od rodzaju narkotyku oraz indywidualnego uwarunkowania biologicznego danej osoby. Wpływ na to ma również forma zażycia niedozwolonego środka – może to być bowiem wypalenie, połknięcie, wciągnięcie do nosa lub wtarcie w dziąsła czy nawet podanie do oka albo bezpośrednie wstrzyknięcie do żył. Dodatkowo każda osoba ma inny metabolizm i może szybciej lub wolniej wydalać tego typu substancje.

Najdłużej we krwi utrzymują się metabolity THC, zawarte w marihuanie i haszyszu, które wykrywalne są nawet przez 2 tygodnie. Im częściej zażywa się te środki, tym dłużej są one obecne w organizmie.

Heroinę i amfetaminę wykryć można we krwi tylko przez ok. 12 godzin od zażycia. Natomiast kokainę i barbiturany, a także popularną wśród młodzieży ekstazy, przez ok. 1-2 dni. Morfina i LSD najszybciej zostają wydalone z krwiobiegu. Ta pierwsza już po ok. 6-8 godzinach, a LSD po 2-3 godzinach.

Jak widać, organizm robi wszystko, aby błyskawicznie pozbyć się szkodliwych substancji z naszej krwi. Z jednej strony jest to jak najbardziej wskazane. Z drugiej bardzo często utrudnia diagnostykę narkotykową, co szczególnie jest niekorzystne w przypadku osób, które dopuściły się przestępstwa pod wpływem narkotyków. Dlatego bardzo często zamiast badania krwi, testy narkotykowe obejmują badanie moczu, w którym substancje te utrzymują się stosunkowo dłużej.

Bardzo często zamiast badania krwi, testy narkotykowe obejmują badanie moczu.

Bardzo często zamiast badania krwi, testy narkotykowe obejmują badanie moczu.

Multi TEST narkotykowy

Test narkotykowy wykrywający 6 rodzajów narkotyków jednocześnie należy do jednych z najwygodniejszych narzędzi do detekcji kilku różnych substancji psychoaktywnych w moczu. Multi TEST pozwala na wykrycie marihuany, haszyszu, morfiny, kokainy oraz amfetaminy i heroiny.

W przypadku podejrzeń, o zażywanie narkotyków z konopi indyjskich, wystarczy test narkotykowy paskowy do wykrywania THC w moczu. Jest on niezwykle prosty w użyciu i daje wyniki już po kilku minutach. Co najważniejsze, THC STRIP można wykonać na próbce moczu pobranej nawet 2 dni wcześniej. Jednak musi być ona przechowywana w niskiej temperaturze np. w lodówce lub chłodziarce.

Narkotyki utrzymują się średnio dwa razy dłużej w moczu niż we krwi. Z tego powodu testy bazujące na materiale badawczym w postaci moczu, zwiększają szansę na wykrycie substancji psychoaktywnych u kontrolowanej osoby. Dlatego są bardziej wiarygodne i częściej stosowane. Dodatkowo są łatwo dostępne i proste w użyciu. Badanie krwi na obecność narkotyków wykonuje się zazwyczaj tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale praktycznie zawsze towarzyszy mu również analiza laboratoryjna moczu.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +7 (11)