Prawo

image

Wypowiedzenie OC nie zawsze jest możliwe. Sprawdź, kiedy możesz zrezygnować z umowy!

Standardowa polisa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. W świetle przepisów, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem trwania umowy, a co najważniejsze – nie ma wówczas możliwości wypowiedzenia OC wcześniej. Prawo dopuszcza jednak sytuacje, w których możemy zrezygnować z polisy. Kiedy jest to możliwe? W jakich sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie OC? Przepisy jasno regulują […]

zobacz więcej

image

Ubezpieczenie narciarskie – co warto wiedzieć?

W życiu codziennym tak jak i na stoku, każdego z nas obowiązują zasady odpowiedzialności cywilnej. Samochodowe ubezpieczenie komunikacyjne chroni nas przed ponoszeniem kosztownych wydatków z własnej kieszeni, na przykład w przypadku stłuczki.Na stoku takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednak rekomendowane. Dlaczego? Odszkodowanie – jakie wartości może osiągnąć? Zeszłoroczne wypadki spowodowane na zagranicznych stokach, w których […]

zobacz więcej

image

Czy możliwa jest eutanazja dzieci?

Eutanazja dzieci przyjęta w Belgii Wczoraj belgijski parlament przyjął ustawę o dopuszczalności eutanazji dzieci. Już sam jej projekt budził olbrzymie kontrowersje, nawet w strukturach Unii Europejskiej. Jeśli dokument zostanie podpisany przez króla, wejdzie w życie. Kogo dokładnie dotyczy to prawo i jakie wprowadza regulacje? Otóż chodzi o to, by dzieci mogły poprosić o zastrzyk z […]

zobacz więcej

image

Jak dochodzić praw pacjenta?

Naruszenie praw pacjenta przez personel medyczny Personel medyczny ponosi odpowiedzialność na trzech płaszczyznach: zawodowej, cywilnej oraz prawnej. Płaszczyzna zawodowa dotyczy odpowiedzialności za tzw. przewinienia zawodowe, których efektem jest orzeczenie o karze dyscyplinarnej, wydawane przez okręgowy sąd lekarski. Kara ta może mieć charakter upomnienia, nagany, a nawet czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Płaszczyzna […]

zobacz więcej

image

Czy ratownik medyczny może wydawać skierowania na badania?

W opisanej w pytaniu sytuacji faktycznej, o ile ratownik nie jest lekarzem nie może wypisywać skierowań do szpitala. W opisanej sytuacji nie doszło do przekroczenia uprawnień art. 231 Kodeksu karnego, gdyż nie znajduje on w tej sytuacji zastosowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

zobacz więcej

image

Czy lekarz może być wspólnikiem spółki prowadzącej aptekę?

Czy lekarz praktykujący może być wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną? Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 […]

zobacz więcej

image

Czy lekarz zarażony HIV może udzielać świadczeń medycznych?

Obowiązujące przepisy wprowadzają zakaz wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby przez osoby, które są zakażone, chore na chorobę zakaźną lub są nosicielami. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych został określony w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób […]

zobacz więcej

image

Psycholog – zawód czy powołanie?

Psycholog to zawód zaufania publicznego, podobnie jak lekarz, prawnik czy doradca podatkowy. Psycholodzy z reguły posiadają wysokie kompetencje interpersonalne, które pomagają w relacji  z pacjentem bądź klientem. Starają się oni przede wszystkim  poznać i wyjaśnić  mechanizmy oraz prawa rządzące psychiką, a także zachowaniem człowieka. Centrum zainteresowania i oddziaływań psychologii jest najczęściej człowiek, ale nie tylko. […]

zobacz więcej

image

Jak czytać etykiety produktów spożywczych

IJHARS przedstawia listę nieprawidłowości w znakowaniu żywności, tj. takich które wprowadzają konsumenta w błąd. Olej rzepakowy  Umieszczenie na opakowaniu informacji: „zawiera naturalne kwasy OMEGA-3”, sugerującej, że wyrób posiada specjalne właściwości, podczas gdy wszystkie oleje rzepakowe posiadają takie właściwości [ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. […]

zobacz więcej

image

Czym jest transplantacja i jak wygląda w Polsce?

Proces transplantacji stanowi nic innego, jak przeszczepienie różnego rodzaju narządów czy tkanek. Zostają one pobrane od dawcy na rzecz danego biorcy. Co istotne, nie wszystkie narządy muszą tuż po pobraniu, zostać przeszczepione od razu konkretnemu biorcy. Transplantologia dopuszcza, również i takie narządy, które mogą zostać pobrane oraz umieszczone, przechowywane w stosownych bankach. [adsense] W przypadku […]

zobacz więcej