Proces transplantacji stanowi nic innego, jak przeszczepienie różnego rodzaju narządów czy tkanek. Zostają one pobrane od dawcy na rzecz danego biorcy. Co istotne, nie wszystkie narządy muszą tuż po pobraniu, zostać przeszczepione od razu konkretnemu biorcy. Transplantologia dopuszcza, również i takie narządy, które mogą zostać pobrane oraz umieszczone, przechowywane w stosownych bankach.
[adsense]

W przypadku transplantacji, istotna jest reakcja odrzucenia danego przeszczepu. Wiąże się to głównie z reakcjami obronnymi organizmu – reakcją immunologiczną. Każdorazowo, proces ten wymaga podania oraz stosowania różnego typu lekarstw. Stanowi to część leczenia immunosupresyjnego.

Regulacje prawne w kwestii przeszczepu

W Polsce, kwestie dokonywania przeszczepów reguluję odrębna ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dała ona początek dla szybkiego rozwoju tej dziedziny medycyny w Polsce. Dba ona o poprawność przeprowadzania przeszczepu oraz zapobiega niewłaściwemu jego nadużywaniu.

Rodzaje przeszczepów

W transplantologii wyróżnia się kilka podstawowych typów przeszczepów, a mianowicie:

  • izogeniczny – proces ten polega, na przemieszczeniu tkanki pomiędzy jednostkami, które są podobne pod względem genetycznym, czego przykład stanowi przeszczep u bliźniąt jednojajowych;
  • autogeniczny – proces ten polega, na przemieszczeniu np. tkanki danego pacjenta z jednego miejsca na inne, w obrębie tego samego organizmu. Chodzi tu między innymi o przeszczep skóry;
  • ksenogeniczne – to proces, który polega na przemieszczeniu przykładowo tkanki, z jednego organizmu innego gatunku, do organizmu innego gatunku;
  • alogeniczny – ten rodzaj procesu, polega na przeniesieniu przykładowo narządu, pomiędzy innymi jednostkami pod względem genetycznym, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego gatunku. Przykład może stanowić relacja człowiek – człowiek.

Jakie są przeciwwskazania w transplantacji?

W przypadku dokonywania procesu transplantacji, liczony jest wiek biologiczny dawcy. W odróżnieniu od wieku, jaki widnieje w metryce danego dawcy, istotne jest by pobrana część organizmu była o odpowiednich parametrach zdrowotnych. Nie może zostać dawcą osoba, która jest chora lub ma powyżej 65 roku życia. Do przeciwskazań w przypadku przeszczepu, zalicza się również fakt, czy dana osoba jest zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji. W przeciwnym razie, pobrania od takiego dawcy nie można dokonać. Do grona tego typu osób zaliczyć należy: dzieci, więźniów oraz osoby o zaburzeniach psychicznych.

Czy istnieje czarny rynek transplantacji w Polsce?

W przypadku transplantologii, należy mieć na uwadze wszelkie aspekty, które wiążą się z owym procesem. Nie do uniknięcia, bowiem jest możliwość wystąpienia nielegalnej sprzedaży narządów. Od wielu lat toczy się dyskusja pomiędzy prawnikami oraz lekarzami, na temat odpłatnego handlu organami. Prawo w Polsce w sposób jednoznaczny zabrania stosowania tego typu praktyk. Nie zmienia to faktu, iż wiele osób zainteresowanych jest tego rodzaju zakupem narządów. Nie brakuje również osób, które chętnie oferują swoje narządy innym, za odpowiednią sumę pieniędzy.
[adsense]

Źródła

  1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
  2. http://www.mz.gov.pl
Czym jest transplantacja i jak wygląda w Polsce?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)