Badania przeprowadzone wśród uczniów jednoznacznie wskazują na to, że duży odsetek z nich nie wykorzystuje swoich wszystkich możliwości umysłowych w nauce szkolnej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być brak jednolitego systemu, który pozwalałby na identyfikację szczególnych uzdolnień wśród młodzieży i dzieci. Bardzo często aspekt ten jest pomijany, a za dzieci zdolne uważa się wyłącznie te, które uzyskują wysokie wyniki szkolne, co nie do końca jest prawdą. Dodatkowo wielu uczniów zdolnych nie ujawnia swojego potencjału, ponieważ szkoła nie stwarza im odpowiednich warunków do rozwoju zainteresowań oraz obawia się negatywnej reakcji kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki.

Wbrew pozorom identyfikacja dziecka uzdolnionego to proces złożony i niełatwy. Uczeń zdolny to taki, który m.in.: posiada ponadprzeciętną inteligencję, uzyskuje wysokie oceny z większości przedmiotów (szczególnie z tych, które go interesują), potrafi bronić swojego zdania, pracuje samodzielnie oraz cechuje go twórcza wyobraźnia. Psycholodzy dość często określając zachowanie ucznia zdolnego używając słowa „nadpobudliwość”, która może przejawiać się w różnych sferach (wyobrażeniowej, intelektualnej, emocjonalnej, zmysłowo-sensorycznej, psychomotorycznej). Istnieje wiele strategii i metod identyfikowania oraz diagnozowania uczniów zdolnych. Różnią się one między sobą m.in.: przyjętą koncepcją zdolności oraz wykształceniem i doświadczeniem osoby czuwającej nad procesem.

Beata Dyrda w swojej książce „Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie.”  wyróżnia dwa podejścia w diagnostyce ucznia zdolnego, a mianowicie:

  • psychologiczne,
  • pedagogiczne.

Według pedagożki diagnoza psychologiczna opiera się na użyciu specjalistycznych narzędzi, w tym testów oraz kwestionariuszy, zaś diagnoza pedagogiczna bazuje przede wszystkim na danych z obserwacji ucznia w środowisku szkolnym oraz na niepsychologicznych metodach diagnozy.

Rodzaje zdolności

W literaturze znajduje się wiele opisów uczniów zdolnych oraz zdolności, które najczęściej dzielone są na trzy grupy:

  • poznawcze i kierunkowe,
  • twórcze,
  • cechy osobowości.
Dzieci zdolne cechuje wysoki poziom zdolności twórczych

Dzieci zdolne cechuje wysoki poziom zdolności twórczych

Zdolności poznawcze i kierunkowe najczęściej badane są za pomocą testów inteligencji. Z tym, że mogą być one przeprowadzane wyłącznie przez osobę uprawnioną, np. psychologa. Iloraz inteligencji powyżej 140 w skali Stanford-Bineta jest interpretowany przez badacza jako ponadprzeciętny. Uczeń uzyskujący taki wynik może uchodzić za zdolnego, jednak w ocenie końcowej należy wziąć pod uwagę również inne kryteria. Jednym ze wskaźników uzdolnień mogą być wyniki szkolne ucznia, a więc średnia jego ocen. Jak wynika z badań, uczniowie uzyskujący wysoki wynik w teście badającym inteligencje oraz mający bardzo dobre i celujące oceny w szkole jako dzieci rozwijały się nieco szybciej w porównaniu do swoich rówieśników.

Najczęściej dzieci zdolne opisywane są jako:

  • bardziej ciekawe świata (zadające mnóstwo pytań),
  • wyjątkowo odporne (rzadko chorujące),
  • (szybko opanowujące takie umiejętności, jak chodzenie czy mówienie).

Takie dzieci nie lubią bawić się z rówieśnikami, rzadko pomagają rodzicom w pracach domowych, ponieważ wolą poświęcać swój czas na zgłębianie tajników wiedzy – grając w gry logiczne lub czytając literaturę. Uczniów zdolnych można również rozpoznać na podstawie cech behawioralnych, a więc używanego przez nich słownictwa, formułowania myśli czy analizowania problemów. Najczęściej wyróżniają się na tle innych uczniów w klasie, ponieważ charakteryzuje ich: bardzo dobra pamięć, logiczne, abstrakcyjne i analityczne myślenie oraz bogaty zasób słownictwa.

Zdolne dzieci - czyli jakie?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI -1 (1)