O PTSD świat usłyszał w 1980 roku w ramach badań nad weteranami wojennymi z Wietnamu. Jednak to zaburzenie lękowe było o wiele wcześniej opisywane w fachowej literaturze i nie tylko.

PTSD w literaturze

Opisu zaburzenia reaktywnego można doszukać się w Kodeksie Hammurabiego, w Starym Testamencie czy w rzymskim „Prawie zemsty”. Podczas I wojny światowej syndrom PTSD w diagnostyce pojawił się pod takim nazewnictwem jak – „szok granatu” oraz „serce żołnierza”.

Reakcje stresowe doświadczane przez żołnierzy przebywających na froncie nazywano „zmęczeniem operacyjnym” lub „nerwicą frontową”. Szekspir w „Henryku IV” (część I) opisał słowami bohaterki Lady Percy charakterystykę PTSD.

Podczas I wojny światowej syndrom PTSD w diagnostyce pojawił się pod takim nazewnictwem jak – „szok granatu” oraz „serce żołnierza”.

Podczas I wojny światowej syndrom PTSD w diagnostyce pojawił się pod takim nazewnictwem jak – „szok granatu” oraz „serce żołnierza”.

Objawy lęku, nadmierne pobudzenie, problemy ze snem, nieustannie powracające wspomnienia związane z prześladowaniem u więźniów obozów koncentracyjnych nazwano zespołem obozu koncentracyjnego.
[adsense]

Definicja PTSD (zespół stresu pourazowego)

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego według Horowitz’a jest „odpowiedzią organizmu na nadmierne stresujące wydarzenia, wywołujące przerażenie, szok emocjonalny (…) jest reakcją niespecyficzną, gdyż stresory różnią się rodzajem i siłą, a ludzie wystawieni na ich działanie mogą być mniej lub bardziej odporni na jej występowanie (…)”.

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie emocjonalne, które jest spowodowane konkretnym zdarzeniem

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie emocjonalne, które jest spowodowane konkretnym zdarzeniem

Najprościej mówiąc zespół stresu pourazowego to zaburzenie emocjonalne, które jest spowodowane konkretnym zdarzeniem. Podstawowymi kryteriami dla psychologa różnicującego fobię od PTSD są czynniki wyzwalające, obiekty i zdarzenia aktywujące zespół stresu pourazowego mają charakter katastrofalny, znacznie wykraczają poza normę ludzkich cierpień. Do czynników wyzwalających zespół stresu pourazowego zalicza się sytuacje związane z zagrożeniem życia lub integralności fizycznej. Mogą one dotyczyć bezpośrednio człowieka lub może on być świadkiem zdarzenia, które wywoła u niego traumę. Może to być np. wojna, pobyt w obozie koncentracyjnym, różnego rodzaju katastrofy naturalne, atak terrorystyczny, gwałt czy molestowanie w dzieciństwie.
[adsense]

Kluczowe objawy PTSD:

 • przeżywanie na nowo traumy w snach lub w wspomnieniach
 • natrętne reminiscencje
 • intensywny dystres przy ekspozycji na bodźce przypominające traumę
 • unikanie miejsc, osób czy aktywności, które przypominają o zdarzeniu
 • alienacja
 • anhedonia
 • pobudzenie, które nie występowało przed traumą
 • doświadczenie objawów lęku
 • trudności z zasypianiem

Różnicowanie PTSD

Przy rozpoznaniu zespołu stresu pourazowego należy zwrócić uwagę na poznawcze symptomy u pacjenta – pogorszenie się pamięci, trudności z koncentracją czy objawy fizjologiczne – zauważalna nadwrażliwość i wybuchowość.

W rozpoznaniu według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego wyróżnia się trzy postacie PTSD:

 • ostrą (występującą w okresie 3 miesięcy po zdarzeniu)
 • przewlekłą (pierwsze objawy ujawniają się po 3 miesiącach)
 • z odroczonym początkiem (zespół stresu pourazowego występuje dopiero po pół roku lub dłużej od traumy)
Co to jest PTSD (zespół stresu pourazowego)?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +2 (2)