Perseweracje to termin związany z psychopatologią, medycyną oraz logopedią. Perseweracje występują u osób upośledzonych umysłowo lub cierpiących na takie schorzenia, jak: schizofrenia, katatonia czy otępienie. Równie często spotykane są u osób z różnymi uszkodzeniami mózgu.

Co ciekawe, perseweracje mogą wystąpić również u zdrowych ludzi. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy człowiek kilkukrotnie sprawdza, czy wyłączył żelazko, mimo tego, że doskonale pamięta moment wyciągania kabla z gniazdka. Perseweracje u zdrowych ludzi często pojawiają się w przypadku wykonywania czynności rutynowych, zautomatyzowanych (np. prowadzenie samochodu).

Perseweracje u zdrowych ludzi często pojawiają się w przypadku wykonywania czynności rutynowych

Definicja perseweracji

Termin perseweracje po raz pierwszy został użyty w 1894 roku przez Clemensa Neissera. Najprościej rzecz ujmując termin oznacza powtarzanie pewnych procesów psychicznych oraz ich utrzymywanie. Najczęściej chory kilkukrotnie powtarza te same zdania lub słowa w odpowiedzi na różne pytania. Nierzadko zdarza się również, że pacjent powtarza stereotypowe gesty.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji perseweracji. Najczęściej cytowaną przed badaczy jest definicja Code’a, która brzmi następującą: „Perseweracja to tendencja do wielokrotnego powtarzania danego wzorca zachowania bez względu na zmiany kontekstu lub bodźca.”

Warto zaznaczyć, że perseweracje mogą pojawiać się w poszczególnych modalnościach oraz na różnych płaszczyznach, choć rzadko zdarza się, żeby obejmowały tylko jedną czynność. Perseweracje należą do zaburzeń funkcji wykonawczych.

U pacjentów, u których występują perseweracje obserwuje się również zaburzenia w obrębie:

  • uwagi,
  • pamięci,
  • praksji, czyli zdolności do wykonywania złożonych ruchów celowych,

Rodzaje perseweracji

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy rodzaje perseweracji:

  • ciągłą,
  • zafiksowaną,
  • nawracającą.

Perseweracja ciągła objawia się natychmiastowym rekcją na bodziec oraz jego nieprzerywalnym powtarzaniem. Najczęściej pojawia się u osób, u których nastąpiło uszkodzenie prawej półkuli mózgu. Domniemaną przyczyną biochemiczną perseweracji zafiksowanej jest niedobór dopaminy, a polega ona na utrzymywaniu się kategorii reakcji, mimo zmiany charakteru bodźca. Najczęstszą przyczyną perseweracji nawracających jest uszkodzenie lewego płatu skroniowego lub ciemieniowego.

Perseweracje bardzo często omawia są w przypadku wystąpienia afazji, czyli w zaburzeniach funkcji językowej, powstających w wyniku uszkodzenia mózgu. W klasycznej typologii wyróżnia się dwa typy afazji, a mianowicie: Broki oraz Wernickego.

Co to są perseweracje?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +13 (15)