Nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Również w przypadku wypalenia zawodowego zastosować można skuteczną profilaktykę.

Podstawowe elementy

Po pierwsze bardzo ważne jest dbanie o właściwą higienę psychiczną, czyli koncentrowanie się oraz skupianie uwagi na czynnościach, które sprawiają przyjemność. Może to być rozwijanie zainteresowań, hobby, aktywność fizyczna. Niezwykle ważne jest tutaj także pielęgnowanie kontaktów społecznych – z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Idealnie jeżeli, któreś z tych czynności możemy wykonywać także w miejscu pracy – np. słuchanie ulubionej muzyki czy rozmowa z koleżanką w czasie przerwy śniadaniowej.

Ważne jest koncentrowanie się oraz skupianie uwagi na czynnościach, które sprawiają przyjemność.

Ważne jest koncentrowanie się oraz skupianie uwagi na czynnościach, które sprawiają przyjemność.

Po drugie bardzo istotne jest, aby w sytuacjach trudnych przyjmować postawę pozytywną – konieczne jest wyrabianie w sobie poczucia własnej wartości oraz skuteczności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Na początku wyrabianie w sobie takich nawyków może przybierać formę zabawy – np. odgrywanie przed lustrem roli osoby, która świetnie radzi sobie w każdej – nawet najbardziej stresującej sytuacji.

W sytuacjach trudnych warto przyjmować postawę pozytywną - konieczne jest wyrabianie w sobie poczucia własnej wartości oraz skuteczności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

W sytuacjach trudnych warto przyjmować postawę pozytywną – konieczne jest wyrabianie w sobie poczucia własnej wartości oraz skuteczności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem w przeciwdziałaniu wystąpienia wypalenia zawodowego, jest wyrobienie w sobie umiejętności pozytywnego myślenia w każdej sytuacji. Bardzo ważna jest umiejętność dostrzegania dobrych stron, wszystkich nawet złych sytuacji. Umiejętność radzenia sobie ze stresem zdaje się wychodzić tutaj na pierwszy plan. Warto zatem opanować techniki, które pozwolą w sytuacjach stresowych zachować spokój, tak aby nie wyolbrzymiać problemów zawodowych, ale posiadać umiejętność przypisywania jej odpowiedniej rangi.

Nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Również w przypadku wypalenia zawodowego zastosować można skuteczną profilaktykę.

Nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Również w przypadku wypalenia zawodowego zastosować można skuteczną profilaktykę.

Kluczem do sukcesu oraz zadowolenia z pracy jest działanie zgodne z własnymi wartościami, przekonaniami oraz w zgodzie z własnym sumieniem i osobistym kredo. Świadomość własnych wartości, oraz kierowanie się nimi w wyborach związanych z pracą zawodową pomaga uchronić się przed emocjonalnymi skutkami wypalenia.

Świadomość własnych wartości, oraz kierowanie się nimi w wyborach związanych z pracą zawodową pomaga uchronić się przed emocjonalnymi skutkami wypalenia.

Świadomość własnych wartości, oraz kierowanie się nimi w wyborach związanych z pracą zawodową pomaga uchronić się przed emocjonalnymi skutkami wypalenia.

Na koniec, to co zdaje się być niezbędne: zapewnienie sobie wsparcia, nie tylko ze strony rodziny, ale też przyjaciół i bliskich osób. Istotne, aby były to osoby, które postrzegają nas w sposób życzliwy, doceniają naszą pracę oraz są dla nas ważne.

10 złotych zasad

Osobiste przesłanki, jednak nie zawsze gwarantują sukces w profilaktyce wypalenia zawodowego. Niezwykle ważne są te aspekty związane stricte z pracą zawodową. Doktor Agnieszka Wielgus, w sposób jasny i klarowny zebrała elementy niezwykle ważne w zapobieganiu wypaleniu zawodowego, ujmując je w formie dziesięciu najważniejszych zaleceń:

  1. Zadowolenie z pracy.
  2. Dobra organizacja pracy.
  3. Optymalne obciążenie pracą.
  4. Praca w dobrym zespole z profesjonalistami i mentorami.
  5. Wspólne wartości.
  6. Superwizja.
  7. Ustawiczne kształcenie.
  8. Odchodzenie od rutyny.
  9. Sukces zawodowy.
  10. Zachowanie równowagi między pracą i innymi sferami życia.

Podsumowując

Mimo, iż zostało przedstawionych wiele czynników, które mogą w skuteczny sposób uchronić od pojawienia się symptomów wypalenia zawodowego, jak dotąd nie udało się stworzyć jednej, zamkniętej listy, która całkowicie chroniłaby przed opisywanym zjawiskiem, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie wypalenia zawodowego, przez każdego indywidualnie.

Bardzo ważna jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie wypalenia zawodowego, przez każdego indywidualnie.

Bardzo ważna jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie wypalenia zawodowego, przez każdego indywidualnie.

Jeżeli wszelkie metody profilaktyki zawiodły i nie udało uniknąć się wypalenia zawodowego, konieczne jest podjęcie odpowiedniej terapii, która pomoże jednostce powrócić do prawidłowego funkcjonowania.

Źródło

Tekst pochodzi z pracy magisterskiej absolwentki Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)