eWUŚ to system, który umożliwia znacznie szybszą oraz łatwiejszą, niż miało to miejsce drogą tradycyjną, weryfikację prawa do określonego rodzaju świadczeń medycznych.

Mowa tu oczywiście o świadczeniach medycznych, które są finansowane ze wspólnych środków publicznych. System ten opracowany został w taki sposób, iż wszelkie dane dotyczące danego pacjenta, są dostarczane z takich źródeł jak choćby ZUS czy KRUS. Informacje te są aktualizowane w sposób ciągły co oznacza, iż w sposób precyzyjny przedstawiają one prawo do stosownych świadczeń na rzecz pacjentów, w dniu weryfikacji systemu. Baza danych jest bowiem aktualizowana pod kątem uprawnień do świadczeń codziennie.
[adsense]

Jak funkcjonuje system – instrukcja dla pacjenta

Konstrukcja systemu umożliwia w prosty sposób weryfikację uprawnień do stosownych świadczeń. Aby móc potwierdzić prawo do usług medycznych, należy przedłożyć dokumenty służące jej weryfikacji wraz z dołączonym numerem PESEL, mogą to być między innymi:

  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;
  • paszport;
  • legitymacja szkolna.

By móc dokonać weryfikacji uprawnień, bez zbędnych formalności wystarczy dowód osobisty. Znajdujący się na nim PESEL, pozwala na indywidualne sprawdzenie pacjenta przez przychodnię, szpital czy też gabinet lekarski.

Dowód osobisty zastępuje inny wariant, który zakłada przedstawienie PESELU oraz odrębnego dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, jak choćby paszport czy prawo jazdy.

W sytuacji, w której dany pacjent jest osobą, która nie ukończyła wedle prawa 18 roku życia, mowa tu o osobach objętych obowiązkiem szkolnym, konieczne jest przedstawienie legitymacji szkolnej.

Samodzielna weryfikacja uprawnień

Założenie systemu, opiera się również na możliwości sprawdzenia przed wizytą u danego specjalisty, w sposób samodzielny prawa do świadczeń. Jest to możliwe, dzięki ZIP – czyli Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta.

Proces ten polega na zalogowaniu się do ZIP oraz wybraniu w nim stosownej zakładki – Prawo do świadczeń. W przypadku, kiedy dochodzi do konieczności potwierdzenia prawa do świadczeń dziecka, które nie ukończyło 3 miesięcy, w przypadku braku numeru PESEL, weryfikacja ta może być przeprowadzona na podstawie numeru rodzica.

Ważne fakty

  • Urodziny dziecka – w przypadku urodzin dziecka, każda osoba objęta ubezpieczeniem, zobowiązana jest w ciągu 7 dni, od dnia jego urodzin, do poinformowania stosownego płatnika, przez którego rozumie się danego pracodawcę zatrudniającego rodzica dziecka o konieczności jego ubezpieczenia;
  • Zmiana pracy – w przypadku zmiany pracodawcy, każda osoba która zostaje wyrejestrowana z danego ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązana jest do poinformowania nowego pracodawcy o członkach rodzinny, którzy powinni być również objęci ubezpieczeniem.

[adsense]

Źródła

  1. http://www.nfz.pl
  2. http://www.ewus.pl
Czym jest eWUŚ?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)