Tag: prawo

image

Jak dochodzić praw pacjenta?

Naruszenie praw pacjenta przez personel medyczny Personel medyczny ponosi odpowiedzialność na trzech płaszczyznach: zawodowej, cywilnej oraz prawnej. Płaszczyzna zawodowa dotyczy odpowiedzialności za tzw. przewinienia zawodowe, których efektem jest orzeczenie o karze dyscyplinarnej, wydawane przez okręgowy sąd lekarski. Kara ta może mieć charakter upomnienia, nagany, a nawet czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Płaszczyzna […]

zobacz więcej

image

Czy ratownik medyczny może wydawać skierowania na badania?

W opisanej w pytaniu sytuacji faktycznej, o ile ratownik nie jest lekarzem nie może wypisywać skierowań do szpitala. W opisanej sytuacji nie doszło do przekroczenia uprawnień art. 231 Kodeksu karnego, gdyż nie znajduje on w tej sytuacji zastosowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

zobacz więcej

image

Czy lekarz może być wspólnikiem spółki prowadzącej aptekę?

Czy lekarz praktykujący może być wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną? Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 […]

zobacz więcej

image

Czy każdemu należy się refundacja?

Według polskiego prawa, refundacją jak i innymi kwestiami medycznymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia. W przypadku refundacji leków, kluczowym jego zadaniem jest zapewnienie szerokiej ich dostępności dla społeczeństwa. Refundacja jest procesem, który niejako ma za zadanie łagodzić wysokość wszelkich, ponoszonych przez pacjentów kosztów, prowadząc tym samym do minimalizacji obciążeń finansowych z ich strony. Istnieje szereg lekarstw […]

zobacz więcej

image

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Aborcja współcześnie stanowi temat, który wzbudza nieustanne kontrowersje. Biorąc pod uwagę względy medyczne oraz dobro kobiet, które bezpośrednio dotknięte są owym zagadnieniem, trudno nie zgodzić się z faktem, iż jest to proces budzący wiele sprzecznych poglądów. W Polsce, proces aborcji jest zabroniony z wyjątkami, które określił ustawodawca w stosownych przepisach prawnych. Podstawa prawna aborcji w […]

zobacz więcej

image

Czym jest eWUŚ?

eWUŚ to system, który umożliwia znacznie szybszą oraz łatwiejszą, niż miało to miejsce drogą tradycyjną, weryfikację prawa do określonego rodzaju świadczeń medycznych. Mowa tu oczywiście o świadczeniach medycznych, które są finansowane ze wspólnych środków publicznych. System ten opracowany został w taki sposób, iż wszelkie dane dotyczące danego pacjenta, są dostarczane z takich źródeł jak choćby […]

zobacz więcej

image

Do czego potrzebne jest skierowanie lekarskie?

Obecne prawo normujące wszelkiego typu świadczenia medyczne, określa jasno i precyzyjnie zarówno ich formę jak i miejsce wykonywania takowych na rzecz pacjentów. Kwestię do rozpatrzenia stanowi samo skierowanie oraz udzielana na jego podstawie usługa medyczna –  prawo pacjenta oraz obowiązki nałożone na placówki medyczne. [adsense] Skierowanie a realizacja świadczenia Skierowanie stanowi dokument na podstawie, którego […]

zobacz więcej

image

Na czym polega tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska – podstawa prawna Według prawa istota tajemnicy lekarskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz odrębnych i powiązanych ze sobą artykułów kodeksu etyki lekarskiej. Choć przepisy te są […]

zobacz więcej

image

Co to jest klauzula sumienia?

W dzisiejszych czasach pojęcie „klauzula sumienia” odnosi się głównie do sfery bioetycznej. Jest to wyjątkowa regulacja prawna, która – jeśli zostanie podpisana przez lekarza, gwarantuje mu możliwość powstrzymania się od wykonanie świadczeń zdrowotnych lub zabiegów, które są niezgodne z jego sumieniem. [adsense] Z zasady tej jasno wynika, że ani państwo ani żadna instytucja społeczna nie […]

zobacz więcej

image

Jak państwo odwdzięcza się honorowemu dawcy krwi?

Mimo bardzo zaawansowanych badań i poziomu ówczesnej medycyny oraz chemii, nadal nie udało się stworzyć żadnego substytutu krwi. Dlatego oddawanie krwi jest niezmiernie ważne. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać honorowym krwiodawcą? W naszym kraju krew może oddawać każdy kto: posługuje się językiem polskim, posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem PESEL, […]

zobacz więcej