Obecnie depresja uważana jest za chorobę cywilizacyjną, dlatego że choruje na nią zatrważająca ilość osób. Biorąc pod uwagę całe życie człowieka na depresję charakterze klinicznym cierpi co dziesiąta osoba. Co ciekawe na zaburzenia nastroju diagnozowane są również u ok. 3% dzieci.

U niektórych osób bardzo łatwo jest zdiagnozować depresję, choćby dlatego, że jednostki same zgłaszają się do psychologa/psychiatry z gotową diagnozą. Nie są to wyjątkowe sytuacje. Coraz więcej ludzi przed pójściem do lekarza próbuje się samodzielnie zdiagnozować poszukując informacji w Internecie lub w medycznej literaturze. Trudniej jest rozpoznać depresję, która towarzyszy innym zaburzeniem, takim jak: schizofrenia, zaburzenia hormonalne, choroba Parkinsona oraz uzależnienia.

Choroba afektywna jednobiegunowa

Nie zawsze mówiąc „depresja” mamy na myśli jej kliniczną postać. Wiele osób w obliczu starty doświadcza symptomów depresji, jednak jest to nieuchronny element życia, który wcale nie musi świadczy o poważnych zaburzeniach. Ważne jest, aby odróżnić normalną reakcję na przeżycie starty od depresji jednobiegunowej. Występuje ona wtedy, gdy uczucie przygnębienia trwa przez wiele tygodni bez przerw. Jednostki cierpiące na kliniczną postać depresji często mają problem z definiowaniem szczęściem oraz wyobrażeniem siebie jako pogodnej i uśmiechniętej osoby.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu na depresję:

  • psychologiczne,
  • społeczno-kulturowe,
  • biologiczne (w tym genetyczne).

Model biologiczny zakładał, że depresja jest zaburzeniem motywacji i występuję na skutek niedoboru amin biogenicznych, m.in. serotoniny oraz dopaminy. Dodatkowym aspektem przemawiającym za neurochemicznym podłożem depresji jest wysoka skuteczność stosowania antydepresantów trójpierścieniowych oraz inhibitorów MAO w leczeniu depresji.

Biologiczne czynniki sprzyjające zachorowaniu na depresję

  • Czynniki dziedziczne – wpływ czynników genetycznych zależy w dużym stopniu od rodzaju depresji. Uważa się, że duże prawdopodobieństwo zachorowania moją osoby, których bliscy krewni cierpieli na ciężką postać depresji przed trzydziestym rokiem życia. Wielu badaczy próbowało zidentyfikować gen sprężony z depresją, jednak jak na razie próby te nie przyniosły zadowalającej odpowiedzi na nurtujące psychologów pytanie – czy depresja jest dziedziczna. Uznaje się, że czynniki genetyczne mogą być jednym z determinantów pojawienia się depresji, ale nie jedynym. Na pewno pokrewieństwo pierwszego stopnia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia depresji (szacuje się nawet, że od 2 do 5 razy) w porównaniu z osobami, których bliscy nie cierpieli na tą specyficzną chorobę duszy.
Uznaje się, że czynniki genetyczne mogą być jednym z determinantów pojawienia się depresji, ale nie jedynym

Uznaje się, że czynniki genetyczne mogą być jednym z determinantów pojawienia się depresji, ale nie jedynym

  • Hormony – bardzo często wystąpienie depresji wiążę się z podwyższeniem poziomem kortyzolu w organizmie. Hormon ten jest zazwyczaj wydzielany w większych ilość w sytuacjach stresowych. Na początku działa owszem mobilizującą, ale jest również przyczyną wyczerpania zasobów energetycznych człowieka. Podniesiony poziom kortyzolu prowadzi do osłabienia układu odporności oraz zaburzeń snu.
  • Nieprawidłowy wzorzec dominacji półkulowej – jedną z przyczyn wystąpienia depresji upatruje się w nieprawidłowym wzorcu dominacji półkulowej. Zaobserwowano u osób z depresją zmniejszoną aktywność w lewej okolicy przedczołowej, przy jednoczesnym zwiększeniu w prawej. Dodatkowo osoby, które doświadczyły poważnego urazu lewej półkuli znacznie częściej cierpią na depresję niż osoby, u których doszło do uszkodzenia w obrębie prawej półkuli. Narażeni na depresję są również pacjenci po udarze mózgu.
  • Infekcja wirusowa – warto wspomnieć, że niektóre przypadki depresji wiązane były z wystąpieniem infekcji wirusowej. Najczęściej cytowanym w literaturze przykładem jest choroba bornaska, która atakowała konie, owcy oraz kozy. W badaniach przeprowadzonych w latach 90-tych wyszło, że choroba bornaska przeszła z zwierząt na ludzi, wywołując u 30% zarażonych depresję jedno- lub dwubiegunową. Dalsze badania dowiodły, że wirus ten zwiększał podatność człowieka na różne zaburzenia psychiczne, w tym m.in. depresję.
Jakie biologiczne czynniki mogą wywołać depresję?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (2)