Według polskiego prawa, refundacją jak i innymi kwestiami medycznymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia. W przypadku refundacji leków, kluczowym jego zadaniem jest zapewnienie szerokiej ich dostępności dla społeczeństwa.

Refundacja jest procesem, który niejako ma za zadanie łagodzić wysokość wszelkich, ponoszonych przez pacjentów kosztów, prowadząc tym samym do minimalizacji obciążeń finansowych z ich strony. Istnieje szereg lekarstw oraz innego rodzaju produktów spożywczych, o specyficznym przeznaczeniu medycznym, które są refundowane w całości albo ich koszt zostaje zminimalizowany.
[adsense]

Kto może skorzystać z refundacji?

Refundacja może zostać przeprowadzona według prawa, na podstawie stosownej recepty wystawionej przez lekarza specjalistę. Podmiotem, który upoważniony jest do skorzystania z tej formy, stanowią przede wszystkim:

 • osoby ubezpieczone;
 • osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodowe;
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Refundacja – kryteria

W przypadku refundacji, zgodnie z prawem zostaje przygotowywana stosowna lista, która określa wszelkiego typu medykamenty, które powinny nią zostać objęte. Lista ta, swym zakresem obejmuje szereg leków, jak również innego rodzaju wyrobów medycznych. Według niej całość lub część kosztów, pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Owa lista nie stanowi zamkniętego zbioru, który raz stworzony, nie pozwala na jego weryfikację. Przeciwnie, lista ta jest systematycznie aktualizowana i może być na nowo zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia. Jej systematyczna aktualizacja odbywa się co dwa miesiące.

Wszystko to pozwala na ciągłe dodawanie nowych leków, których skuteczność leczniczą udowodniono oraz różnego rodzaju medykamentów o charakterze generycznym, co oznacza, iż posiadają one tą samą substancję leczniczą oraz dawkę, stanowiąc często tańszy odpowiednik innego leku. Podczas konsultacji oraz tworzenia stosownego wykazu, brane jest pod uwagę kilka istotnych z punktu medycznego aspektów. W szczególności dotyczą one:

 • poziomu oraz waloru terapeutycznego;
 • poziomu bezpieczeństwa stosowanego leku;
 • ceny wyrobu leczniczego.

Poniżej została zamieszczona grafika przedstawiająca co powinno być na recepcie, tak aby była ważna.

Co musi być na recepcie.

Co musi być na recepcie. Źródło: www.se.pl

Przy doborze leków oraz innych wyrobów przeznaczenia medycznego, w szczególności brane jest pod uwagę, to jaki oferują one efekty o charakterze terapeutycznym. Chodzi tu głównie o konieczność gwarantowania wysokiego poziom leczniczego, przy możliwie najniższych nakładach finansowych.

 

Co objęte jest refundacją?

Według artykułu 29 a, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, refundacją może zostać objęty następujący rodzaj wyrobów medycznych:

 • leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym;
 • leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych (dla których wydano decyzję administracyjną o objęciu refundacją) pod warunkiem że przepisana dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej, stosowanej doustnie;
 • leki niedopuszczone do obrotu w Polsce, sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego;
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezgłoszone i niewprowadzone do obrotu na terenie Polski, np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt

[adsense]

Źródło

 • http://www.mz.gov.pl
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2008 o bezpieczeństwie żywienia i żywności.
Czy każdemu należy się refundacja?, 4.5 out of 5 based on 2 ratings

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (1)