Obecnie coraz częściej, poruszany jest temat szczepienia dzieci. Mimo, iż dla wielu osób jest to kwestia, która wydaje się nie stanowić większego problemu, to wśród rodziców dzieci, ich zwolenników znajdują się również i ci, którzy podchodzą do tego rodzaju standardów medycznych, co najmniej sceptycznie. Ruch ten wydaje się rozwijać i zyskuje coraz większe gro osób, które zdecydowanie popierają nie stosowanie szczepionek u dzieci.
[adsense]

Przeciwnicy szczepienia, swoje prawa argumentują często możliwymi powikłaniami poszczepiennymi. Dochodzą do tego wszystkiego również względy konstytucyjne. Podczas sporów, powoływane są bowiem często motywy zmuszania obywateli do poddania się szczepieniom oraz łamania tym samym ich praw, co oznaczałoby naruszenie Konstytucji RP oraz stosownych przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Prawo na temat szczepienia

Według prawa, szczepienie jest obowiązkowe. Ma to swoją podstawę w artykule 5.1. ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Aby precyzyjnie zobrazować zagadnienie, warto zacytować dany artykuł, a mianowicie:

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

  • poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
  • poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych

Jednak nie jest to tak prosta sytuacja, która jak widać może stanowić podstawę do różnego rodzaju dyskusji. Analizując poszczególne akty prawne można zauważyć, iż argumenty, na które powołują się przeciwnicy szczepień, dotyczące ograniczania ich praw obywatelskich, należałoby interpretować pod kątem artykułu 31, ust. 3 Konstytucji RP oraz artykułu 8, ust. 2 Konwencji. Oba przepisy pozwalają na stosownie ograniczenia wolności i prawa w takim zakresie, jakie jest niezbędne w demokratycznym państwie, chodzi tu między innymi o ochronę zdrowia.

O tym, że kwestia szczepienia nie jest sprawą zamkniętą i stanowi temat sporów, świadczyć może choćby kilka wyroków, które zostały wydane przez stosowane sądy administracyjne. W kilku swych postanowieniach bowiem, przychyliły się one do wniosków rodziców, którzy nie chcieli zaszczepić swoich dzieci. Jednak podstawa tego rodzaju wyroków, tkwiła nie w samym szczepieniu, argumentach przeciwników, źle stosowanych czy intepretowanych przepisach prawa przez sanepidy. Względy jakie były brane pod uwagę, to przede wszystkim różnego rodzaju błędy formalne, które zostały popełnione przez stacje sanitarne. Chodzi tu dokładnie o sytuacje, kiedy stacje te nakładały stosownego rodzaju kary w postaci grzywny.

Kalendarz szczepień obowiązkowych

Poniżej został przedstawiony kalendarz (tabela) szczepień obowiązkowych – jest to Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r. (poz. 664).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r. (poz. 664)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2000 r. (poz. 664)

Ciąg dalszy tabeli:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r. (poz. 664)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2000 r. (poz. 664)

Nieszczepienie dziecka a kara finansowa

Nie zastosowanie się do obowiązku zaszczepienia dziecka, może rodzić często różnego rodzaju prawne oraz finansowe, negatywne konsekwencje dla rodziców dziecka. Mowa tu o stosownych karach finansowych, w postaci grzywny, które mogą zostać nałożone przez daną stację sanepidu. Kara ta może przybrać formę decyzji wraz z grzywną lub zastosowania samej grzywny.

Kara grzywny może zostać nałożona w sposób wielokrotny, sięgając górnego progu kwoty 50 000 zł. Co istotne, nie może zostać nałożona kilkukrotnie w tym samym czasie. Bowiem, według prawa grzywna nie może być zbyt uciążliwa – artykuł 7, ust. 2.

Spotykane wartości kar, jak są nakładane wahają się w rzeczywistości od 200 do 500 zł.
[adsense]

Źródła

  1. http://www.msz.gov.pl
  2. Konstytucja RP
  3. Konwencja o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +1 (1)