Valdoxan

Valdoxan – Preparat Valdoxan stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

Opis

Informacja o produkcie

  • Nazwa handlowa: Agomelatine
  • Producent: Servier
  • Postać: Tabletki powlekane

Opis substancji czynnych

Substancją czynną jest agomelatyna

Dostępność

Lp Nazwa Postać Dawka Opakowanie Podmiot odpowiedzialny
1 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 100 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
2 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 14 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
3 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 28 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
4 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 42 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
5 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 56 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
6 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 7 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
7 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 84 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER
8 Valdoxan tabl.powl. 0,025 g 98 tabl. (blist.Al/PVC)
LES LABORATOIRES SERVIER

Ciąża

Brak danych lub istnieje ograniczona ich liczba (dotyczących mniej niż 300 ciąż) odnośnie stosowania agomelatyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni ani pośredni szkodliwy wpływ na ciążę, rozwój zarodnika i płodu, poród czy na rozwój pourodzeniowy. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikać stosowania produktu Baldoxan podczas ciąży.

Przed zastosowanie każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy agomelatyna lub jej metabolity są wydzielane do kobiecego mleka. Dostępne dane farmakodynamiczne i toksykologiczne pochodzące od zwierząt wykazały wydzielanie agomelatyny i jej metabolitów do mleka. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt. Należy zdecydować, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać terapię lub nie zastosować produktu Valdoxan, biorąc pod uwagę korzyść z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyść z leczenia dla kobiety.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Możliwie działania niepożądane

Działania niepożądane zazwyczaj były łagodne lub umiarkowane i występowały w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nudności i zawroty głowy. Zazwyczaj były to przemijające działania niepożądane i na ogół nie prowadziły do przerwania leczenia.

Dawkowanie

Doustnie, przed snem, z posiłkiem lub bez posiłku, według zaleceń lekarza. Jeśli po dwóch tygodniach leczenia nie zostanie zaobserwowana poprawa w zakresie objawów depresji, lekarz może zwiększyć dawkę. Skojarzenie produktu Valdoxan z alkoholem nie jest wskazane. Valdoxan nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Lek nie powinien być stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, ponieważ nie ustalono u nich bezpieczeństwa i skuteczności tego produktu. U wszystkich pacjentów na początku leczenia, a następnie okresowo po około sześciu tygodniach (koniec ostrej fazy), po dwunastu tygodniach i po dwudziestu czterech tygodniach leczenia (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to klinicznie wskazane, należy przeprowadzić badania czynności wątroby. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Aby zapewnić ustąpienie objawów, pacjenci z depresją powinni być leczeni przez wystarczający okres przynajmniej 6 miesięcy. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenie czynności wątroby (tj. marskość lub czynna choroba wątroby); pacjenci, u których aktywność aminotransferaz w surowicy przewyższa 3-krotnie GGN. Jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami CYP1A2 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna).

Ulotka

Link do ulotki

Uwaga!

Serwis nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.

Serwis nie zawiera porad medycznych oraz sposobów leczenia, dlatego też przed zmianą oraz zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem bądź farmaceutą.

Serwis nie popiera żadnego konkretnego leku, apteki lub producenta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje zgodności danych, cen bądź innych informacji zawartych na stronie. Przed rozpoczęciem stosowania lub zmianą leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Fotografie, nazwy handlowe, znaki towarowe, komentarze i loga firmy zawarte na stronie zamieszczane są w celach demonstracyjnych i należą do ich właścicieli.