Tag: prawa pacjenta

image

Jak dochodzić praw pacjenta?

Naruszenie praw pacjenta przez personel medyczny Personel medyczny ponosi odpowiedzialność na trzech płaszczyznach: zawodowej, cywilnej oraz prawnej. Płaszczyzna zawodowa dotyczy odpowiedzialności za tzw. przewinienia zawodowe, których efektem jest orzeczenie o karze dyscyplinarnej, wydawane przez okręgowy sąd lekarski. Kara ta może mieć charakter upomnienia, nagany, a nawet czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Płaszczyzna […]

zobacz więcej